Ifølge drosjeeiere tilknyttet Norgestaxi, utgjør pasientkjøring 90 prosent av kjøreoppdragene på dagtid.

Kontrakten på kjøring av pasienter, bosatt i Trondheim, til og fra St. Olavs Hospital, utløper 1. juni. De siste fire årene har Norgestaxi hatt oppdraget.

TrønderTaxi og Norgestaxi leverte hvert sitt tilbud. Kontrakten gjelder i til sammen fire år og er verdt 88 millioner kroner.

Flere løyvehavere i Norgestaxi vurderer å si opp løyvet og gå over til konkurrenten TrønderTaxi.

Tilbudet priset feil

Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås i Helse Midt sier tilbudet fra Norgestaxi er forkastet på grunn av feil i tilbudet. Minstepris for turene skal være priset feil. Også feil i momsgrunnlaget skal være avvisningsgrunn.

Det er ti dagers ankefrist. Daglig leder Roar Refseth i Norgestaxi Trondheim sier de nå vil gå gjennom grunnlaget for at tilbudet er avvist. Han regner med å påklage vedtaket.

- Vi er forundret, og ut over det ønsker jeg ikke å gi noen kommentar.

- Men kan du si hvor stor del av inntektene til Norgestaxi som pasientreiser utgjør?

- Drøyt 20 prosent. Men mister vi noen oppdrag, kan andre muligheter åpne seg, sier Refseth.

Slutt på flyplasskjøring

I TrønderTaxi ønsker man ikke å kommentere saken før ankefristen er utløpt og vedtaket er endelig.

Drosjeeier Geir B. Lerdahl er tilknyttet Norgestaxi i Trondheim, og var selskapets første daglige leder. Sammen med kollega Ole-Andreas Norum ønsker han å starte en ny drosjesentral – Trondheim Taxi. Uansett vil Lerdahl i løpet av februar si opp avtalen med Norgestaxi. Hvis fylkestinget på møtet i slutten av april nekter å slippe til nye taxisentraler i Trondheim, vil han søke ledig løyve i TrønderTaxi.

- Fører ikke anken fra Norgestaxi frem, sitter selskapet tilbake med bare ti prosent av dagkjøringen i Trondheim. Og fra nyttår la Norgestaxi ned flytaxitjenesten, sier Lerdahl.

- Hvor mye utgjorde flyplasskjøringen?

- Norgestaxi hadde 17 000–19 000 enkeltturer i året mellom Værnes og Trondheim, til en enhetspris på 390 kroner. 30–40 prosent av oppdragene ga returoppdrag.

Lerdahl utelukker ikke at på grunn av sendrektighet fra fylkespolitikerne og at Helse Midt ikke ville utsette anbudsfristen, står man igjen med bare én tilbyder som nå får anbudet til sin pris. – Og mest sannsynlig til en høyere pris enn andre tilbydere ville kommet med. TrønderTaxi får med andre ord anbudet som eneste tilbyder, sier han.

Tre ny taxisentraler

Planen var at fylkestinget i desember i fjor skulle ta stilling til om flere taxisentraler skulle få by TrønderTaxi og Norgestaxi på konkurranse. Foruten Trondheim Taxi hadde også Nidaros Taxi og Christiania Taxi søkt konsesjon. Men saken ble utsatt og kommer ikke opp på fylkestinget før i slutten av april.

- Hadde fylkestinget gitt oss konsesjon, ville vil ha rukket å levere tilbud på pasientreiser til Helse Midt innen fristen. Likevel vil vi opprettholde søknaden om konsesjon på å etablere en ny sentral, sier Lerdahl.

Bruke reserveløyver

Fra før har TrønderTaxi skolekjøring i Trondheim. Skal selskapet i tillegg ta pasientkjøring, regner flere i bransjen med at TrønderTaxi må ta i bruk reserveløyver for å få kabalen til å gå opp. Hvert år er det mellom ti og tyve ledige løyver i TrønderTaxi.

LES OHGSÅ: TrønderTaxi snuser på hydrogen

- Da vi varslet at vi hadde planer om å starte Trondheim Taxi, meldte 24 løyvehavere fra Norgestaxi at de ønsket å slutte seg til oss. Jeg regner med at det vil blir flere som forlater Norgestaxi hvis Helse Midt fastholder vedtaket om å gi TrønderTaxi pasientkjøringen i Trondheim, sier Geir B. Lerdahl.

foto
Sier opp: Drosjeeierne Ole-Andreas Norum (t.v.) og Geir B. Lerdahl er tilknyttet Norgestaxi, som ikke får forlenget kontrakten med helse Midt om pasientkjøring til og fra St. Olavs. De sier nå opp løyvene og ønsker primært å starte egen sentral - Trondheim taxi. Foto: Kim Nygård