Steinkjer:

I dag må fylkespolitikerne ta stilling til forslaget når de behandler Trøndelags nye anskaffelsesstrategi.

Aps forslag får umiddelbar støtte fra både LO og byggenæringen. Direktør Kristian Dahlberg Hauge i Entreprenørforeningen – bygg og anlegg Trøndelag, ser gode grunner til et slikt krav.

- Dette er byggenæringen positiv til. Ut fra et HMS-perspektiv er dette bra, sier Hauge.

Omstridt bru som bakteppe

Et bakteppe for diskusjonen er den omstridte saken om byggingen av Beitstadsundbrua. Etter mye frem og tilbake fikk kinesiske Sichuan Road and Bridge Group kontrakten på oppdraget. Det kinesiske tilbudet var ca. 40 millioner billigere enn nærmeste europeiske konkurrent, men politikerne var uenige om det var akseptabelt å la en aktør som ikke kommer fra EØS-området delta i konkurransen.

Fylkesrådmannen foreslår i sitt forslag til ny anskaffelsesstrategi å åpne for at anbydere også utenfor EØS-området i utgangspunktet skal kunne konkurrere om alle kontrakter. I fylkesutvalgets innstilling til fylkestinget er denne setningen tatt ut.

Stiller strenger krav

Ap vil imidlertid gå lenger. I det omfattende forslag vil de også regulere strengt at tilbydere skal prekvalifiseres, stille strenge krav om lærlingordninger, andelen ansatte fagarbeidere, begrense bruken av underleverandører og innleid arbeidskraft, samt gjennom tett samarbeid med skatteetaten og arbeidstilsynet, åpne for deling av taushetsbelagte opplysninger, for å stoppe juks.

I forslaget fra Ap heter det blant annet at bemanningsbyråer skriftlig skal forhåndsgodkjennes av oppdragsgiver. Bare i spesielle tilfeller vil de åpne for å tillate flere ledd med underleverandører.

Det strenge språkkravet er formulert slik:

«Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko derfor må det etableres rutiner for å stille krav om norsk som arbeidsspråk i bygge-, anleggskontrakter med Trøndelag fylkeskommune».

foto
Ikke dyrere. Jan Inge Kaspersen mener forslaget kan styrke trøndersk næringsliv.

Får støtte

Aps Jan Inge Kaspersen, som formelt fremmer forslaget når saken kommer opp i fylkestinget torsdag, sier de har støtte fra flertallspartiene og Rødt i saken.

- Hva tenker du om påstanden om at forslaget deres vil fordyre kontrakter for fylkeskommunen?

- Nei, slik ser vi det ikke. Gjennom prekvalifisering sjekker vi at aktører er innenfor kravene. Da kan vi også stille andre krav. Nye Veier gjør dette i dag. For dem er 20 prosent pris, resten er kvalitet og smarte løsninger. Slik vil vi også gjøre det i Trøndelag, sier Kaspersen.

Han viser til at fylkeskommunen i dag gjør innkjøp for 3,3 milliarder kroner, noe som gjør det viktig å legge gode føringer for trøndersk næringsliv.

- Kravet om norsk språk vil gjøre det krevende for utenlandske aktører å konkurrere om kontrakter?

- Totalt sett mener jeg at dette ikke vil øke kostnadene. Vi må stille større krav på leveransene for å sikre seriøse leverandører og ordnede lønns- og arbeidetforshold. Vårt forslag kan være med på å bidra til at trønderske leverandører bygger kompetanse og tar frem smarte løsninger som konkurrerer nasjonalt og internasjonalt, sier Kaspersen.

- Kjenner ikke konsekvensene

Fremskrittspartiets Lill Harriet Sandaune ser gode grunner for å stille språkkrav ut fra sikkerhetshensyn. Hun er likevel skeptisk til å gjøre innstramminger i fylkeskommunens anskaffelsesstrategi

- Vi mener i utgangspunktet at anbudskonkurranser skal være åpne for alle. Det kan ikke være sånn at vår solidaritet bare gjelder innenfor Trøndelag eller innenfor EØS eller WTO-området, sier hun.

Det er Høyres Pål Sæther Eiden enig i. Han sier Høyre i utgangspunktet ønsker å beholde rådmannens opprinnelige formulering, om å åpne for alle tilbydere.

foto
Høyres Pål Sæther Eiden mener rådmannen må utrede hva et slikt forslag kan bety økonomisk for fylkeskommunen.

- Jeg er overrasket over at Ap fremmer et så omfattende forslag etter at rådmannen advarte om følgene i denne saken i fylkesutvalget. Et språkkrav kan fordyre alle byggeprosjekter. Vi kan ikke vedta noe sånt uten at rådmannen har fått utredet det. Vi kjenner ikke konsekvensene av dette, sier Eiden.

Ros fra LO og byggenæringen

Distriktssekretær Kristian Tangen i LO Trøndelag synes Ap-forslaget om norsk arbeidsspråk er godt:

- Det mener vi er en god idé fordi det er ett av flere tiltak som kan være med på å fremme et seriøst arbeidsliv. Vi vet at det er økt ulykkesrisiko når det ikke er benyttet norsk som arbeidsspråk, og med bakgrunn i det synes vi det er en god idé å stille slike krav, sier Tangen.

Direktør i Entreprenørforeningen – bygg og anlegg Trøndelag, Kristian Dahlberg Hauge, er positiv til Aps forslag om å kreve norsk språk på byggeplassene. Han har tidligere advart politikerne mot å åpne for anbydere fra hele verden på alle kontrakter, uten videre, slik fylkesrådmannens forslag er.

- Politikerne må i alle fall stille strenge krav og være oppmerksomme på at det må gjøres en grundig kvalitetssjekk i forkant, for å være sikre. De må være på tå hev, sa Hauge til Adresseavisen mandag.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.