Tirsdag kom meldingen om at UDI sier opp ytterligere 600 plasser i ordinære asylmottak i Midt-Norge. I en pressemelding skriver de at årsaken er færre asylsøkere til Norge.

- Det er selvfølgelig beklagelig at arbeidsplasser går tapt. Mange ansatte med høy kompetanse mister jobben, og mottakene og kommunene har i tillegg lagt ned en stor innsats for å gi beboerne et godt tilbud. Men det koster samfunnet dyrt å ha tomme plasser stående, sier regiondirektør Rune Vordahl i UDI Midt-Norge i pressemeldingen.

Stjørdal og Steinkjer stenges

I Trøndelag er det mottaket i Steinkjer som legges ned fra nyttår, mens mottaket i Stjørdal legges ned fra første februar. I tillegg må også mottakene i Ålesund og Molde stenge dørene. Alle fire drives av Hero.

- I det lokale perspektivet føler jeg med de ansatte som nå mister arbeidsplassene. I det litt større perspektivene med alle varsel om nedleggelser landet over så stiller jeg spørsmål ved om asylinstituttet vi har i dag er den mest effektive måten å hjelpe mennesker i nød på, sier Ivar Vigdenes (Sp), ordfører i Stjørdal kommune.

Han mener staten har brukt altfor mye penger som kunne kommet bedre med andre steder.

- De har brukt milliarder av kroner det siste året på å bygge opp og ned kapasiteten ved mottakene, saksbehandle søknader og sende asylsøkere frem og tilbake. Samtidig skrikes det etter ressurser ved for eksempel FN sine nødhjelpsprogrammer og i nærområdene, sier ordføreren og legger til:

- Jeg har over tid, og ved enhver bevitnelse av hvordan systemene fungerer, blitt overbevist om at den måten vi gjør det på i dag ikke bidrar til å hjelpe flest mulig mennesker som har det vondt.

- Har kostet Stjørdal titalls millioner

Og ifølge ordføreren har tilstrømmingen også vært en synlig post på kommunebudsjettet.

- Bare den økningen i tilstrømmingen og bosettingen fra i fjor til i år koster Stjørdal kommune alene flere titalls millioner kroner. Og det er i tillegg til de statlige midlene som brukes, sier Vigdenes.

Den andre trønderkommunen som mister et senter er som nevnt Steinkjer. For ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) er det lokale det viktigste, selv om også han mener det går mye penger i å åpne og stenge mottak.

- Hero-mottaket i Steinkjer ble stengt i februar i fjor også, og åpne igjen et halvår senere. At det svinger slik er problematisk for oss og svært frustrerende, sier Gram.

Ekstrakostnader for Steinkjer

- Selv om det er positivt at flyktningstrømmen er blitt mer håndterbar er det mange som blir berørt av at sentrene åpnes og stenges igjen. Blant annet folk som er ansatt ved sentrene som plutselig står uten jobb. I tillegg fører det til kostnader for kommunene, fortsetter Gram.

Hva som skjer med dem som har oppholdstillatelse i Norge og bor i mottakene er foreløpig usikkert, og avhenger av hvor raskt Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) jobber, ifølge Vordahl.

- Vi håper at vi skal slippe å flytte beboerne til nye mottak, men det avhenger av at Imdi har klart å finne mottakskommuner til dem, og at kommunene igjen har klart å finne boliger.

Han forteller at asylsøkere i så stor grad som mulig vil få plass i et annet mottak i regionen.

- Vi har full forståelse for at mange asylsøkere synes det er vanskelig å skulle flytte til et nytt mottak, og prøver å gjøre denne prosessen så skånsom som mulig, sier regiondirektøren i pressemeldingen.

I september sa UDI opp til sammen 1099 mottaksplasser i Midt-Norge. På landsbasis ble 7000 plasser sagt opp den gang. I runden med mottak som legges ned rett over nyttår vil totalt 3800 plasser på landsbasis forsvinne.

Kjøpmannsgata 1 i Stjørdal har huset mottakssenteret til Hero som nå skal legges ned. Foto: Rune Petter Ness