Det skal Miljøpakken i Trondheim kommune bruke åtte millioner kroner på i vinter.

Med en bred vinterkost foran og tanker med magnesiumklorid og salt bak, kjører en splitter ny maskin langs sykkelveiene og sørger for tilnærmet sommerføre. På Tempe var asfalten trygg for tohjulinger sist uke, til tross for snøfallet og isen som bygget seg opp etterpå.

Erik Gustafsson har tenkt å sykle hele vinteren og skiftet til piggdekk en morgen det var snø på bakken.

Bedre vinterdrift på sykkelnettet

I overkant av 50 kilometer sykkelvei skal holdes bar igjennom hele denne vinteren. Og når snøfallet kommer, skal det ikke ta Trondheim bydrift mer enn to timer å rydde opp.

- Det skal ikke være løssnø og is på de prioriterte sykkelveiene, sier Ivar Arne Devik, leder for Miljøpakkens sykkelgruppe. Nye standarder for vinterdrift skal stimulere flere til å sykle også om vinteren.

- Hvis vi skal oppnå målet om en dobling i andelen daglige sykkelreiser, er det viktig at mange flere også sykler om vinteren. Og det skal oppleves trygt. Derfor er god vinterdrift så viktig, sier Devik.

Ruter som brukes til jobbsykling skal prioriteres.

- Vi har måttet gjøre et utvalg og plukket ut de mest brukte rutene.

Derfor skal sykling mellom Heimdal og Sentrum, ut til Leangen og Ranheim og opp til Stubban, Risvollan, Sverresborg bli tryggere på vinterstid. Flere kan komme etter neste år.

Forebyggende salt

På andre gang- og sykkelveier tillates det en hard og jevn snø- eller issåle med maks 1 cm løs snø. Målet er at farbarheten skal være så god at folk velger å sykle eller gå. Og vi skal ikke fristes til å gå ut i kjørebanen, der det ofte oppleves å være enklere å gå på en snøtung eller superglatt dag.

For å få til dette, holder det ikke med bare måking og kosting.

- Vi salter. Folk kan oppleve at vi salter når det er tørt og bart. Magnesiumkloridløsning brukes preventivt, i forkant av snø og kulde, for å hindre at det dannes bindinger mellom snø/is og underlaget. Denne oppløsningen vil ikke fryse før det er 5–6 minusgrader og dermed oppnår vi god effekt når det er vekslende temperaturer omkring null grader, sier Kjetil Haaberg i Trondheim bydrift.

Saltingen er en omdiskutert metode både av hensyn til rust på kjøretøy og sykkel og miljøet.

- Værforholdene avgjør i hvilken grad vi bruker salt. Vi begrenser saltingen til de tidspunktene hvor den vil ha best effekt. Salt på snø gir slush, noe vi ikke ønsker, for eksempel. Også konsentrasjonen varierer med temperatur og nedbør, sier Ivar Arne Devik.

- Det vil alltid være en etisk avveining mellom fremkommelighet og miljøaspektet.

Tommel opp

- Syklister flest ser i alle fall ut til å være fornøyde, sier prosjektleder Sveinung Aaslund for B.N. Entreprenør, som utfører jobben for Miljøpakken.

De som er ute blant folk møter sjelden eller aldri fingeren, verken fra neonjakkene eller andre som triller omkring på to hjul og pigger.

- Nei da! I den grad det er fingre, er det tommel opp, sier maskinfører Bjørn Ove Nøst Mo.

Det er første året Trondheim bydrift rydder sykkelveiene etter nye retningslinjer og de prøver ut nytt utstyr.

- Vintersykling har kommet for å bli og hovednettet for sykkel i Trondheim er mye større enn disse drøyt 50 kilometerne, derfor ønsker vi å fase inn enda flere sykkelveier i årene fremover, sier Ivar Arne Devik.

http://www.adressa.no/nyheter/nordtrondelag/2015/11/09/Setter-opp-kameraer-og-duggskilt-11787702.ece