Torsdag kveld vedtok flertallet i bystyret utbyggingsavtalen mellom Trondheim spektrum AS og kommunen.

Det skjedde ikke uten massiv kamp fra motstanderne av planene på Øya (se debatten nede i saken). Samtidig ble det klart at reguleringsplanen for deler av Nidarø - Trondheim spektrum AS er gyldig. Planen var påklaget hele seks ganger, blant annet av Øya velforening og flere naboer. Mange av klagene var svært omfattende, men samtlige innsigelser avvises altså nå.

- Rådmannen er fornøyd med at det stadfestes at kommunen har lagt frem en gyldig reguleringsplan for området, sier kommunaldirektør Einar Aassved Hansen.

Fylkesmannen fattet vedtaket onsdag. Ifølge kommunaldirektøren er det ikke noe i vedtaket som gjør at kommunen må revurdere deler av planen.

Les også: Krass kritikk av Trondheim Spektrum, trues med bot

Forutsetter penger

Utbyggingsavtalen som ble lagt frem i går kveld, forutsetter at man i neste uke setter av penger til prosjektet i budsjettet, slik det politiske flertallet har lovet. Prosjektleder for utbyggingen av Trondheim spektrum, Kjell Håvard Nilsen, kommenterer torsdagens vedtak:

- Det betyr at da er siste brikken på plass. Det som mangler nå, er rammetillatelse når det gjelder fasaden, sier Nilsen.

Spektrum har tidligere søkt om dispensasjon når det gjelder fasaden mot nordvest, men dette har bygningsrådet avvist.

Blir ny: Planene for Trondheim Spektrum.

Kjemper imot

Motstanderne av storhall på Øya ønsket – ikke overraskende – å stanse vedtaket. Ottar Michelsen (SV) fremmet forslag på vegne av Høyre, MDG, SV og Venstre om at bystyret skulle avvise utbyggingsavtalen.

- Bystyret beklager at det legges opp til en utbyggingsavtale som forutsetter at det må dispenseres fra rekkefølgebestemmelser uten at dette verken er søkt om eller behandlet av Bystyret, heter det i forslaget fra Michelsen og co.

I tillegg fremmet Ingrid Skjøtskift (H) en merknad på vegne av de samme partiene:

- Det foreligger fremdeles en rekke uavklarte forhold knyttet til utbyggingen. Det gjelder blant annet trafikk, beredskap, miljø og økonomi, heter det blant annet i merknaden.

Les også: Enhetsleder erklært habil i saker om Trondheim Spektrum

- Bedre bussforbindelse

Det er stilt rekkefølgekrav om universell utforming av forbindelsen mellom metrobusstasjonen på Ila og Trondheim spektrum. Utbyggingsavtalen omfatter ikke dette rekkefølgekravet. Rådmannen mener kravet kan innfris på to ulike måter: Enten et bedret busstilbud til Spektrum eller utbedring slik at gangforbindelsen over elva blir universelt utformet.

Geir Waage (Ap) kommenterer:

- Det er en misforståelse at man må bygge en ny bru. Får vi mer hyppige bussavganger, har man ivaretatt kravet som ligger om tilgjengelighet, sier Waage.

- Så du mener man kan slippe å gjøre noe som helst med brua?

- Ja, det kan være. Og så er det ikke vanlig at alle rekkefølgekrav nødvendigvis skal dekkes opp i en utbyggingsavtale. Det kan også løses på andre måter, sier Waage.

- Snarveier og overtramp

Skjøtskift tornet fra talerstolen sent torsdag kveld:

- Utbyggingen av Spektrum er en sak full av snarveier og overtramp. Og nå skal universell tilgang fra Ila-siden bli droppet. Ap var opptatt av at kravene til universell utforming for en 30 kvadratmeter stor kafé på Lilleby skal overholdes til minste detalj. (Saken om Finnes Kafé, journ.anm.) Men et publikumsanlegg for 12 000 får i praksis fritak, sa Skjøtskift.

Det fikk hennes opposisjonskamerat fra Frp til å reagere sterkt:

- Maken til det som Høyre klarer å fremvise her, det kan jeg ikke huske på å ha vært med på. Høyre stemte for Nidarø i juni 2014. Gang på gang prøver de å slå politisk mynt på denne saken uten å være konkret på hva Høyres alternativ er. De er villige til å kaste bort Trondheims rennommé som idrettsby, sa Elin Marie Andreassen (Frp).

Skjøtskift forsvarte seg med at Høyre altså har snudd i Nidarø-saken.

- Det skjedde etter at det kom opp ganske mange nye opplysninger som viser at det ikke var klokt å gjennomføre prosjektet, sa Skjøtskift.

Trond Åm (V) innser at det politiske slaget om Nidarø har stått, men han mener at saken har så mange usikre og kritiske forhold at han mener det er uforsvarlig å gå for rådmannens innstilling.

Bru til 37-64 millioner

Roald Arentz (Rødt) var opptatt av at det ikke er satt av penger til å sikre ny bru over mot Ilen kirke.

- Jeg kan ikke se at det er satt av ei krone til å gjøre noe med forbindelsen. Mener rådmannen at dette ikke er et prosjekt som vil belaste kommunens økonomi i budsjettperioden? Hva er kostanden her beregnet til? spurte Rødt-politikeren.

Rådmannen svarte:

- Universell utforming av forbindelsen mellom Ila og Trondheim Spektrum vil koste fra 37-64 millioner kroner uten moms. Men det er altså flere måter å gjøre dette på, sa kommunaldirektør Einar Aassved Hansen, og viste til at de altså mener også bedre bussforbindelse kan sikre dette vilkåret.

Utbyggingensplanen ble til slutt vedtatt med 37 mot 30 stemmer. Alle forslagene til mindretallet falt.

Les også: Klagesak gjør at Trondheim Spektrum endrer hvordan de fører regnskap