Plastproblemet blir sak for bystyret i Trondheim denne uka. Representanter fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, SV og Høyre kommer alle med forslag for å redusere plastforurensingen og spredning av mikroplast.

Julie Indstad Hole (Ap) kommer med et privat forslag der hun vil ha slutt på engangsservise og -bestikk, blåsokker og plastposer. Hun vil ha nedbrytbare avfallsposer og vil innføre plast- og matavfallsortering for alle husstander.

- Plastforurensingen er verdens raskest voksende miljøproblem. Trondheim er nødt til å ta ansvar, sier hun og kaller plastproblemet skremmende.

foto
Kantineplasten: Politikere fra SV, MDG og Ap vil ha bort plastbeger til mat og drikke i kommunen.

Bort med gummi fra kunstgressbanene

Arbeiderpartipolitikeren vil også hindre mikroplastforurensing fra kommunens kunstgressbaner. De små kulene laget av kasserte bildekk, er en av de store kildene til mikroplast i miljøet.

På nye kunstgressbaner vil hun erstatte gummigranulatene med gummifrie alternativer og viser til et forsøk på Leangen. Der er det ikke brukt gummigranulat eller sand. Banedekket har større gresstetthet, og det er festet med kiler langs sidene. På eksisterende baner mener hun at alle skal ha oppsamlingsutstyr til gummigranulat og siler i kummene.

Her er arbeiderpartirepresentanten i Trondheim ikke alene. Norges fotballforbund har allerede satt seg fore å redusere gummisvinnet fra kunstgressbanene med 90 prosent.

Trondheim som plastfri by

Hun vil ha bystyret med seg i et vedtak der de ber rådmannen legge frem en ambisiøs strategi for hvordan vi kan gjøre Trondheim til en plastfri by.

- Det er et stort problem at plastavfall havner i havet, blir spist av fisk og til slutt havnet på matbordet vårt, sier Julie Indstad Hole.

- Hvert minutt ender 15 tonn plast opp i havet hvert minutt. Dette truer også sjømatnæringa i og utenfor Trondheimsfjorden, sier hun.

- Derfor er det ekstra viktig for Trondheim kommune å ta ansvar for å få bort all unødig plastbruk.

foto
Kantineplasten: Plastbestikk og plastlokk er eksempler på engnangsplast poliltikerne fra Ap, SV og MDG vil ha bort fra kommunen.

- Slutt med engangsartikler i plast

I samme møte kommer også Jan Bojer Vindheim fra Miljøpartiet De Grønne med en interpellasjon om plastforurensing:

«Bystyret ber rådmannen iverksette tiltak for å redusere bruk av plast og plastbaserte produkter både i kommunens egen organisasjon og i Trondheim Kommune som helhet. Utfasing av engangsartikler må prioriteres.»

Vindheim mener kommunen må redusere plastforbruket. Det første kommunen bør gjøre, ifølge Vindheim, er å slutte med de fleste engangsartikler i plast umiddelbart.

foto
Vil ha bort engangsplasten 2: Jan Bojer Vindheim (MDG)

- Gode alternativer

- Dersom kommunen trenger engangsartikler, kan det være av papp eller cellulose. Det trenger ikke være i plast, sier han og viser til at det er gode alternativer til plast i for eksempel q-tips og sugerør også.

Jan Bojer Vindheim setter pris på det store engnasjementet for å gjøre noe med plastforurensingen.

- Det er veldig bbra. Det er akkurat som en demning som bryter. Alle vil gjøre noe med plastproblemet nå, sier han.

- Jeg håper det ikke er det er en forbigående motesak.

Tiltak mot forurensing

Sammen med SVs Ottar Michelsen ønsker han også en tiltaksplan for å hindre utslipp av plast og mikroplast til fjorden.

Høyres Stine Hostad ønsker å få utredet tiltak i kommunale renseanlegg for å hindre utslipp av mikroplast og biofilmbærere til fjorden.

Plastdebatten i bystyret i Trondheim kommer samme uke som EU-kommisjonen gikk inn for forbund mot q-tips, sugerør, bestikk og tallerkener av plast. Utgangspunktet er at all engangsplast bør forbys der det fins rimelige og lett tilgjengelige alternativer. Forbudet som nå foreslås, vil omfatte engangsprodukter som bomullspinner, bestikk, tallerkener, sugerør, rørepinner og ballongpinner av plast.

- Nok en gang ligger EU foran Norge. Det er pinlig, ikke minst for EU-motstanderne, sier Jan Bojer Vindheim fra Miljøpartiet De Grønne.

SE VIDEOEN: Odd Arne Arnesen fra Mausund feltstasjon drar opp plastflak etter plastflak fra bakken rundt steinen.