Fem dager før den planlagte folkeavstamningen er det usikkert i flere kommuner om innbyggerne har noen alternativer å stemme over. Steinkjer, Verran, Snåsa, Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Høylandet, Overhalla og Frosta er de eneste kommunene som helt sikkert skal ha folkeavstemning 23. mai.

Utsetter eller avlyser

Verdal og Levanger skulle hatt folkeavstemning mandag, men har utsatt det til 6. juni. Selbu, Tydal og Meråker står etter alt å dømme uten alternativer å stemme over.

I Stjørdal valgte formannskapet sist uke bort Selbu, Tydal og Meråker til fordel for Frosta. Nå avventer lokalpolitikerne kommunestyremøtet i Stjørdal torsdag 19. mai. Der blir det endelig vedtatt om Stjørdal bare velger Frosta.

- I Tydal blir folkeavstemningen avlyst dersom kommunestyret i Stjørdal bare vil slå seg sammen med Frosta, sier ordfører Ole Bjarne Østby i Tydal.

- Da står Tydal igjen med ett eneste alternativ, og det er å fortsette alene, sier han.

Ingen alternativer i Selbu

I Selbu blir det ekstraordinært kommunestyremøte fredag ettermiddag dersom Stjørdal velger å bare gå for Frosta. Da blir folkeavstemningen etter alt å dømme avlyst.

- Vi har ingen alternativer. Resultatet av denne runden er at vi ufrivillig blir stående alene igjen, sier ordfører Ole Morten Balstad i Selbu. Han mener det er uaktuelt å slå seg sammen med Meråker og Tydal fordi veien fra Selbu til Meråker går om Stjørdal, og Tydal har tidligere sagt nei til at bare Selbu og Tydal skal slå seg sammen.

- Nå er det for sent med nye utredninger og forhandlinger. Hastverk er lastverk, sier Balstad. Han syns det er litt merkelig at Stjørdal den ene uka skrev under intensjonsavtalen med Selbu, Tydal og Meråker og sa nei til de samme kommunene uka etter. Han er nå bekymret for om Selbu blir straffet økonomisk. Ifølge ham får Selbu 3,2 millioner mindre i inntekter fra staten i det nye inntektssystemet.

- Det er urimelig at vi blir straffet når vi ikke har hatt noe valg, sier han. Balstad slår fast at mange parter gjør det vanskeligere å få til en avtale.

Mye godt arbeid

I Nord-Trøndelag har 15 av 23 kommuner inngått intensjonsavtale om sammenslåing. Fylkesmann Inge Ryan sier det er lagt ned mye godt arbeid i mange kommuner der ulike alternativ er utredet.

- Dette gir innbyggerne og kommunestyrene mulighet til å foreta gode valg for fremtiden, sier fylkesmann Inge Ryan på sin egen hjemmeside.

- Bruk stemmeretten

Fylkesmannen er spesielt fornøyd med arbeidet som er gjort av kommunene i Midtre-Namdal, og arbeidet rundt kommunene Snåsa, Verran og Steinkjer.

Også andre steder i fylket foreligger det intensjonsavtaler for det som kan bli nye kommuner.

-Når en rekke kommuner har valgt å holde folkeavstemning vil jeg oppfordre alle om å bruke stemmeretten sin. Jeg mener det er viktig at så mange som mulig avgir stemme, slik at folkets råd kommer best mulig til utrykk, sier fylkesmann Inge Ryan.

foto
Folkeavstemning. Her fra Kyrksæterøra i Hemne kommune. Foto: jens petter søraa