Rødt har skiftet førstekandidat. Etter mange år med tidligere LO-leder, Arne Byrkjeflot i front, er det nå drosjesjåfør Roald Arentz som skal fronte partiets politikk, sammen med andrekandidat Ragna Vorkinnslien.

Prøv vår lokale valgomat: Hvem er du mest enig med i Trondheim?

På spørsmål om hva Arentz er mest opptatt av, svarer han kontant boligpolitikk.

- Den største unnlatelsessynden

- Dette er sentrum-venstrealiansens største unnlatelsessynd. Behovet for kommunale boliger har økt langt mer enn det som Trondheim faktisk har kjøpt eller bygget. Når vi skal bosette flere flyktninger blir dette bare enda viktigere, sier Roald Arentz.

(I siste fireårsperiode har netto vekst i kommunale boliger bare vært på 106 enheter, ifølge rådmannens fagstab, red. anm).

-Ikke dyrt engang

Arentz mener kommunen i altfor stor grad har latt markedet styre. Og mener det må settes større krav til private utbyggere for å få en andel kommunale leiligheter i prosjektene.

- I dag skal du ha rimelig heftige problemer for å få en kommunal bolig, mener Arentz som lurer på hvorfor kommunen ikke har prioritert dette i større grad.

Les også: Det blir trolig ikke byregjering

- Det er jo ikke dyrt engang, leieinntektene forsvarer jo lånene, fremholder han.

- Vakrere enn Beatles

Til tross for at Rødt er opptatt av boligmangelen, argumenterer Arentz og Vorkinnslien sterkt for at det ikke skal bygges boliger på Brattøra og Nyhavna.

Les også: Alle elsker Bakklandet, ingen liker Brattøra

Ifølge anslag fra LO i Trondheim, risikerer man 1800 industriarbeidsplasser om godsterminalen flyttes.

- Beatles spilt aldri så vakkert som vinsjan på kaia, smiler Arentz med referanse til den kjente DDE-sangen med tekst av Idar Lind.

Les også: SV krever at Rita må velge

- Men likevel mener flertallet i Trondheim at det ikke skal være vinsjer på kaia, sier Arentz og slår oppgitt ut med hendene.

Rett bak de to frontfigurene ligger et utenlansk skip og lesser last. Vinsjelyden høres i lufta. Arentz smiler - vinsjer er hans hjemmebane: I sitt forrige liv som selger solgte drosjesjåfør Arentz hydrauliske vinsjer til heisekraner.

- Orkanger svaret på Pireus

- Dere er kritisk til at det er for få boliger, men vil ha industri på ett av Trondheims mest attraktive boområder?

- Selvfølgelig. Det fins mange steder å bygge boliger. Men det fins ingen andre steder å ha havn enn på havna. Skal Orkanger blir Trondheims svar på greske Pireus? Jeg forstår ikke at partier som er opptatte av miljø kan gå inn for dette, sier han.

- Det er faktisk ikke slik at man løser boligproblemet med å bygge luksusleiligheter på Nyhavna, tilføyer andrekandidat Vorkinnslien.

Les også: Eldreomsorgen i Trondheim - 24 timer på hjemmet

- Dere sier at det ikke blir noen flere vinsjer. Er ikke det svartmaling?

- Nei, dessverre. Trondheim som industriby står i fare hvis godsterminalen flyttes. Trondheim trenger industrien. Vi må ha et mangfold av arbeidsplasser, understreker Rødt førstekandidat.

foto