De gamle skolelokalene er alle utpekt som mulige løsninger for å innkvartere asylsøkere og avhjelpe den akutte flyktningkrisen. Listen er utarbeidet etter at fylkesmannen i forrige uke sendte ut en forespørsel til alle sørtrønderske kommuner.

- Vi har sett på hva vi har av tomme lokaler i dag, og hva som kan egne seg for formålet. For oss er det ikke noe mål å sitte med tomme lokaler uten aktivitet, sier Siri Amundsen Rasmussen. Hun er konstituert sjef for eierskapsenheten i Trondheim kommune.

Nasjonal kartlegging

Forespørselen fra fylkesmannen kommer etter at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på vegne av UDI sendte ut brev til fylkesmennene. I brevet viser DSB til at det er behov for å kartlegge kapasiteten både på kort og lang sikt.

- Vi var i gang med å se på hvilke av våre bygninger som ikke var disponert, og dermed hvor vi kan bistå med fleksible løsninger på kort og lang sikt, allerede før vi fikk forespørselen. Dette handler nærmest om en nasjonal dugnad for å kartlegge mulighetene og hva som finnes, sier Rasmussen.

Må omreguleres

Gamle Breidablikk skole står delvis tom i dag og vil stå helt tom fra 1. januar neste år. Gamle Spongdal skole må ryddes og rengjøres, mens gamle Ranheim skole skal tas i bruk som skole igjen fra august neste år, ifølge kommunens oversikt. Alle lokalene vurderes som enkel standard både på kort og lang sikt.

I tillegg til skolebyggene viser også kommunen til at det finnes ledig tomteareal som kan disponeres til brakkerigg-løsning. Kommunen skriver i svaret til fylkesmannen i Sør-Trøndelag at det mangler dusjmuligheter, senger og madrasser i alle de tre skolebyggene. Det er også et behov for omregulering av skolebyggene og en eventuell tomt dersom de skal brukes til å innkvartere flyktninger eller asylsøkere.

Regner med dialog

Rasmussen understreker at hun ikke kan uttale seg om når eventuelle innkvarteringsmuligheter i Trondheim kan være på plass. Hun viser til at det er flere prosesser, blant annet omregulering eller dispensasjoner som må på plass, før kommunens eventuelt er aktuelt.

LES OGSÅ: Venter 10 000 enslige asylsøkerbarn

- Hva forventer du videre nå?

- Jeg regner med at UDI vil vurdere hvilke lokaliteter som eventuelt er aktuelle og at det så blir en god dialog i etterkant. Vi vet jo ikke om våre lokaliteter er aktuelle, men vår inngang har vært at vi skal bistå så godt vi kan, sier Rasmussen.

foto
- Vår inngang har vært at dette nærmest er en nasjonal dugnad for å kartlegge hvilke muligheter som finnes rundt i kommunene, sier konstituert enhetsleder Siri Amundsen Rasmussen ved Trondheim kommunes eierskapsenhet. Foto: Foto: Trondheim kommune