Vedtok omkamp om eiendom ved Samfundet: - Ser ut som det blir en god løsning til slutt

foto