- Det hjelper ingenting å kjefte på alle studenter