Skulle berge havarert kjøretøy - så smalt det på E6