- De har hatt litt feil holdning til koronaviruset. De tror at de ikke kan bli smittet

foto