– Utbyggerne bare høvler av én etasje av blokkene, så går planen gjennom