Temaet for eposten var "avtale mellom om levering av bistand regulering og informasjon om habilitet". Den ble sendt 17. mars 2015, tre uker før møtet i bygningsrådet, sju uker før Staur sier at avtalen var inngått.

I e-posten Adresseavisen omtaler i dag, skriver Olsø: "Som i alle slike prosesser har jeg allerede hatt et møte med kommunalråd Schrøder fra Ap, og varslet at jeg i denne saken og opptrer på vegne av utbygger. Jeg er, som i alle slike saker, opptatt av transparens og åpenhet, og er glad vi deler dette synet:)".

Olsø har understreket at han i denne saken aldri har hatt møter eller samtaler med politikere og administrasjon, og at avtalen ble kansellert før dette ble aktuelt. Når Adresseavisen forelegger Olsø innholdet i eposten sier han at det som står der ikke betyr at han har hatt et politikermøte i Kystad-saken, men sikter til en annen sak (se fyldigere svar under). Politikeren som Olsø nevner i e-posten, tidligere kommunalråd for Ap Eirik Schrøder, reagerer slik når Adresseavisen sender han eposten der han selv blir omtalt.

- Jeg klarer ikke å lese denne eposten på annen måte enn at Rune Olsø her sier at han allerede har hatt et møte med meg der han representerer utbygger på Kystad. Det må jeg være så ærlig at jeg sier. Noe jeg finner rart, siden vi ikke har hatt et slikt møte – og det ville vært spesielt om jeg skulle glemt det, sier bystyrerepresentant Schrøder.

- Kontakt om Kastbrekka i 2013

- Kunne det være at Rune Olsø snakket med deg om temaet uten at han sa at han representerte utbygger?

- Nei, det kan jeg heller ikke huske. Det jeg husker er at Rune tok kontakt med meg om Kastbrekka. Men det må ha vært langt tidligere, like etter at jeg begynte som kommunalråd, i 2013. Da viste han meg arkitekttegninger av hvordan det skulle bli der.

- Rune Olsø sier at formuleringen i eposten handler om møtet dere hadde om Kastbrekka?

- Det framgår ikke slik jeg leser mailen, når han sier at "han i denne saken og opptrer på vegne av utbygger". Men det er helt korrekt at vi hadde et møte om Kastbrekka på et tidligere tidspunkt, sier Schrøder.

- På vegne av utbygger

Selve avtaleutkastet er vedlagt denne mailen Olsø sender far og sønn Eriksen. Olsø kaller avtalen "rimelig standard". Han forteller videre hvordan han jobber med saken, og ber Terje og Roger Eriksen printe og signere avtalen, for så å komme innom for å få Staurs signatur.

LES AVTALEN MED KYSTAD HER

Olsø kommenterer saken slik:

- Adresseavisen må nå slutte å skape feil inntrykk av fakta. Jeg har aldri hatt noe møte med Schrøder om Kystad. Dette referer seg til en sak jeg og Kystad (Eriksen, red. anm) diskuterte på telefonen før mailen ble sendt, om et annet område, Kastbrekka. I møtet om Kastbrekka hadde jeg informert åpent og tydelig om min rolle der jeg opptrådte på vegne av utbygger, og det er altså dette det vises til i mailen, skriver Olsø, som mener dette blir ekstra tydelig når han i neste setning i eposten slår fast at første møter med partiene om omregulering skal gjennomføres først etter at saken er sendt til høring.

- Det var dette jeg hadde pratet med Roger om. Møtene man ønsket handlet ikke om grønn strek, men om fremtidig utnyttelse av eiendommen, skriver Olsø, som presiserer at avtalen ikke ble inngått for å endre på grønn strek.

- Begrunnelsen for at man nevnte grønn strek i avtalen var at dersom det skjedde noe som gjorde at grønn strek ble til hinder for videre regulering, så var det urimelig at resten av avtalen skulle gjøres gjeldende, skriver Olsø.

Forelagt Eirik Schrøders kommentar til eposten Olsø sendte, svarer Rune Olsø:

- Når det sendes en rekke eposter frem og tilbake som del av en løpende dialog kan man alltid finne noe å feiltolke. Både jeg som sendte eposten og de som mottok eposten vet klart at dette dreide seg om en henvisning til en annen sak, Kastbrekka, som var blitt brukt som eksempel på ryddig og åpen håndtering.

I en SMS til Adresseavisen skriver den ene mottakeren av eposten, Terje Eriksen, følgende:

- Det er riktig at vi hadde en samtale der Olsø tok opp hvordan han hadde håndtert Kastbrekka-saken, og at eposten viser til dette. Vi oppfattet aldri at Olsø hadde hatt noen møter om Kystad.

- Feil inntrykk av fakta

På spørsmål om eposten viser at Staur hadde akseptert avtalen slik den forelå 17. mars, svarer Olsø:

- At begge parter legger frem ulike forslag underveis i en forhandling er helt vanlig, men det kreves enighet mellom partene for å inngå en avtale. Kystad og Hårstad aksepterte ikke vårt utkast, og forhandlingene fortsatte frem til det ble inngått avtale i mai 2015, altså etter at Kystad var tatt ut av grønn strek.

- Møtene aldri avholdt

Staur-eier Bernt Østhus viser til Olsøs svar når det gjelder det Olsø skriver i eposten om møtet med Schrøder. På spørsmål om den samme eposten viser at Olsø allerede gjorde en jobb for Kystad i forbindelse med grønn strek, svarer Østhus:

- Tvert om viser eposten at de første møtene enda ikke var berammet. Hvordan leser dere ordlyden ”de første møtene”? Møtene ble for øvrig aldri berammet eller avholdt, som Adresseavisen er kjent med. Jeg antar at det er mulig å se det i sammenheng med at avtale ikke ble inngått før etter at innstillingen rundt grønn strek ble sendt ut? Med andre ord understøtter også denne e-posten det som følger av all annen dokumentasjon dere er forelagt; at avtale først ble inngått i mai 2015.

foto
- Jeg klarer ikke lese denne eposten på annen måte enn at Rune Olsø her sier at han allerede har hatt et møte med meg, sier Aps Eirik Schrøder, som da var kommunalråd med ansvar for byggesakene. Foto: Nils H. Toldnes
foto
- Adresseavisen må nå slutte å skape feil inntrykk av fakta. Jeg har aldri hatt noe møte med Schrøder, dette referer seg til Kastbrekka, sier Rune Olsø. Foto: Morten Antonsen