Ørland

Ørlendingene skal på nytt si sin mening om kommunesammenslåing med Bjugn. Det er bare vel to år siden sist. Den gangen skulle kommunesenteret ligge på Brekstad i Ørland og flertallet ville ha sammenslåing. Nå er det stor spenning rundt resultatet i mandagens folkeavstemning. Motstanderne har fått vind i seilene. Denne gangen er forslaget at kommunen skal hete Ørland, mens kommunesenteret blir i Botngård i Bjugn.

- Jeg er veldig usikker på resultatet mandag, sier ordfører Tom Myrvold.

Motstanderne bruker argumentet om at rådhuset blir liggende i Bjugn og den dårlige kommuneøkonomien i nabokommunen som argument mot å slå seg sammen. Men dagens ordfører, høyremannen Tom Myrvold, vil ha sammenslåing.

Bjugn

I 2014 sa Bjugn nei og Ørland ja til kommunesammenslåing. Nå kan det bli motsatt. Ordfører Ogne Undertun (Ap) regner med et ja i Bjugn

- Etter sist folkeavstemning har bjugningene vært veldig positive til å slå Ørland og Bjugn sammen, sier Undertun som tror folk i sist runde var mer negative til avtalen enn til kommunesammenslåing i seg selv. I meningsmålingene har rundt 70 prosent svart ja, men Undertun regner kanskje ikke med et så stort flertall for sammenslåing i selve folkeavstemningen.

Geografien er det beste argumentet for sammenslåing.

- Det er kort vei mellom Ørland og Bjugn.

Ogne Undertun viser også til økonomien som et godt argument. Dersom Ørland og Bjugn blir en kommune, får de 18–19 millioner mer i året til ulike kommunale tjenester.

Roan

Sammenslåing med Åfjord eller ikke er, spørsmålet folket skal ta stilling til. Kommunesenteret blir i den langt større nabokommunen. Åfjord har 3259 innbyggere, mens Roan har 965, viser befolkolkningstallene fra 2015. Ifølge fylkesmannens befolkningsstatistikk har Roan mistet hver femte innbygger siden 1992 (nedgang i folkeatellet på 18,8 prosent).

De to ordførerne, Einar Eian (H) i Roan og Vibeke Stjern (Ap), Åfjord sitter i samme bil når vi ringer for å få en kommentar til mandagens folkeavstemning. De er på vei fra møte i Fosen brann og redningstjeneste.

- Næringsutvikling, sier de begge på spørsmål om hvorfor de to kommunene bør slå seg sammen. De to ordførerne mener det viktigste er å legge til rette for flere arbeidsplasser.

Folk i Roan er nok mest redde for å bli en utkant i utkanten, men ordfører Einar Eian tror likevel innbyggerne i Roan sier ja i folkeavstemningen.

Åfjord avgjør det hele uten folkeavstemning.

Rindal

I Rindal er dette valget også et valg om fylke. Nordmørskommunen Rindal har allerede søkt om å få bli en del av Trøndelag. Den søknaden ligger på vent til kommunereformen er unnagjort. Mandag skal folket skal stemme over om Rindal skal slå seg sammen med noen eller ikke. I tilfelle sammenslåing skal innbyggerne si sin mening om de vil til Orkdalsregionen, der Orkdal, Meldal, Agdenes, Snillfjord, Skaun og Rindal kan bli en kommune, eller med nordmørskommunene Surnadal og Halsa. Også der er forutsetningen at den nye kommunen blir en del av Trøndelag.

I nordmørsalternativet har de andre kommunene allerede hatt folkeavstemning. Surnadal sa ja til sammenslåing md Rindal og Halsa, mens flertallet i Halsa ville slå seg sammen med Hemne.

Ordfører Ola T. Heggem (Sp) kommer selv til å stemme mot kommunesammenslåing, men mener det blåser en orkdalsvind over kommunen.

Men dersom kommunen skal slå seg sammen, mener han orkdalsalternativet er mest framtidsrettet.

Heggem er redd for at en sammenslåing med nordmørskommunene blir for lite og at det kan føre at de blir tvunget over fjorden til Kristiansund, og dit vil de absolutt ikke.

foto
Ordfører Tom Myrvold (H), Ørland Foto: jens petter søraa
foto
Ordfører Ogne Undertun (Ap), Bjugn Foto: DAN ÅGREN
foto
Ordfører Einar Eian (H), Roan Foto: jens petter søraa
foto
Ordfører Vibeke Stjern (Ap), Åfjord Foto: RICHARD SAGEN
foto
Ordfører Ola T. Heggem (Sp), Rindal Foto: Glen Musk, Adresseavisen