For et par år siden fikk Ragnhild Sandrød (66) akutte smerter i hofta under en fjelltur. Siden den gang har smertene blitt verre og verre, og fjellturene sjeldnere og kortere. I vår ble det så ille at hun oppsøkte lege.

Hun ble henvist videre til St. Olavs Hospital for nærmere undersøkelser, og få måneder etter fikk hun innkalling til operasjon.

Som alle andre hofte- og knepasienter må hun gjennom Fast-track-systemet som St. Olavs Hospital tok i bruk i 2010.

Etter forundersøkelser og utredninger i forkant, deltar hun på Pasientskolen ei uke før operasjon. Her får informasjon fra både sykepleier, anestesilege, fysioterapeut og kirurg. På denne måten blir pasientene godt forberedt på hele forløpet, både før, under og etter operasjon.

Metoden har vist seg å være en stor suksess, og blir nå også brukt ved øye- nese- hals-avdelingen på sykehuset. Jevnlig kommer representater fra andre sykehus i både inn- og utland for å se hvordan ortopeden tar i bruk Fast-track.

I videoen over får du et innblikk i hvordan Fast-track-systemet fungerer på ortopedisk avdeling på St. Olavs Hospital.

foto