Oppdraget ønsker å få et inntrykk av hvordan folk opplever St. Olavs Hospital. Hvor lang ventetiden er, om behandlingen og oppfølgingen ved sykehuset er tilfredstillende og om trivselen er god.

Hjelp oss ved å gjennomføre denne undersøkelsen.

Kommentarer du skriver inn i dette skjemaet kan bli brukt i reportasjer fremover, men det er valgfritt om du vil signere med ditt ekte navn.

Legg igjen epost-adressen din slik at vi har muligheten til å kontakte deg. Den vil ikke bli synlig for andre.