Ble stoppet med 700 kg for mye flyttelass i varebilen