Men også Danmark forbyr sine borgere å ta med seg kjøtt fra utlandet - også Norge. Østerrike bryter også med EUs veterinærkomite. Mens Norge ifølge EU bryter reglene for det indre markedet ved å forby både kommersiell og privat import fra hele EU, holder Danmark seg på riktig side av loven ved bare å forby privat innførsel av matvarer. Dette gjelder imidlertid alle typer kjøttvarer, samt melk og meieriprodukter, og det gjelder for alle land. Dette tiltaket ble innført allerede 6. mars, mens munn- og klovsyken bare var konstatert i Storbritannia.

- Kommersiell innførsel av matvarer skjer under regler vi er trygge på blir fulgt. Vi er derimot noe mer usikre på om privatpersoner har samme bevissthetsnivået, sier veterinær Erik Engelst i det danske fødevaredirektoratet.

- Norge bryter reglene

Det betyr at en danske som har vært på skiferie i Norge ikke kan bringe med seg kjøtt- og meieriprodukter på ferja hjem.

EU-kommisjonen i Brussel foretok fredag en ny gjennomgang av det norske importforbudet. Holdningen er fortsatt at Norge bryter med prinsippene i EØS-avtalen, fordi Norges forbud er så mye mer vidtgående enn det som gjelder i EU.

- Norge er med i det indre marked, og da følger du reglene som gjelder der, sier en høytstående tjenestemann i EU-kommisjonen til NTB.

En rekke land har innført det EU-kommisjonen kaller «overdrevne og unødvendige» tiltak. Men tjenestemannen sier at situasjonen for Norge og Island er spesiell fordi landene gjennom EØS-avtalen er en del av EUs indre marked. Da skal alle landene - både EU- og EØS-land - følge de samme reglene.

Også Østerrike

Men etter det NTB forstår var det heller ikke fredag noen umiddelbar stemning for å gå til ytterligere angrep på Norge, for eksempel ved å innføre mottiltak. Slike mottiltak ligger uansett langt fram i tid, ettersom EU først må be om bilaterale konsultasjoner og deretter ta saken opp i EØS-komiteen.

Dessuten bryter også minst ett EU-land - Østerrike - med import- og eksportrestriksjonene vedtatt av EUs faste veterinærkomité. EU vil nok rydde opp med medlemslandene før andre land får unngjelde.

Svinaktig stille. De ansatte ved kjøttavdelingen i Maxi Mat på Svinesund håper at importforbudet ikke varer.