- Vi ser at unger og ungdommer sliter og vi har ikke alltid mulighet til å hjelpe dem

foto