Sier foreløpig nei til å gi Okea kraft fra Fosen

foto