I juni 2019 skal NTNU arrangere sin vitenskapsfestival i Trondheim og Starmus V sin i Bern i Sveits.

- Festivalene vil ha ulike tema. Starmus handler om verdensrommet og musikk. NTNU vil ha oppmerksomheten rettet mot landjorda og utfordringene her. Neste år skal Starmus V feire at det er 50 år siden den første månelandingen. Da er Universitetet i Bern, som har et eget astronomisk institutt, et mer naturlig vertskap, sier Bjarne Foss, prorektor for forskning. Foss leder styringsgruppen for den nye festivalen som ennå ikke har fått noe navn.

- Vi ønsker å løfte frem og feire vitenskapen, på samme måte som Starmus. Vi vil sette NTNU og regionen på kartet og formidle kunnskap til befolkningen. Ambisjonen er også å få internasjonal oppmerksomhet. NTNU har allerede vært i kontakt med krefter utenfor landet, sier Foss.

- Hva skal festivalen handle om?

-Ennå er vi i en tidlig fase og lite er konkret. Men det vil dreie seg om globale utfordringer og FNs bærekraftsmål. Energi, helse, hav og marin matproduksjon er eksempler på tema. Vi satser på områder der NTNU og Norge er sterke. Det blir et klart skille mellom innholdet på vår festival og Starmus i Bern.

Ifølge Foss vil strukturen i festivalen bli som for Starmus i 2017, med et populærvitenskapelig hovedprogram, et faglig satellittprogram, og et by- og skoleprogram rettet særlig mot barn og ungdom.

- Musikkprogrammet ble ikke som lovet under Starmus i 2017. Hva er NTNUs ambisjon i 2019?

- Vi ønsker et kraftig innslag av kultur. Men jeg vil være avventende og ikke skape forventninger vi ikke kan innfri.

NTNU tror festivalen kan arrangeres for mindre penger enn Starmus 2017, og regner med at den i hovedsak vil finansieres av egne og andre offentlige midler. Det vil bli en annerledes billettpolitikk. Folk skal kunne kjøpe billetter til dager og arrangementer de er interessert i.

- Starmus har et unikt kontaktnett innen vitenskap og kulturliv. Hvordan skal dere matche det?

 - Ambisjonsnivået er like høyt. NTNU har også et kontaktnett med internasjonale stjerner på andre fagområder. Vi har også egne forskere i verdenseliten. Samtidig er vi i dialog med Starmus for å dra nytte av deres unike nett.

- Hvorfor skulle Starmus hjelpe NTNU når dere ikke vil være vertskap for en ny festival for dem?

- Vi har en god tone med Starmus. NTNU kan bistå både Starmus og Universitetet i Bern med vår erfaring i å arrangere en slik festival. Vi opplever også at Starmus-organisasjonen setter pris på festivalen vi arrangerte i 2017.

May-Britt Moser og Edvard Moser var sentrale i å få Starmus til Trondheim. Begge skal holde foredrag igjen på festivalen i Sveits i 2019.

- Vil våre egne nobelprisvinnere bidra på NTNUs festival?

- Det er absolutt ambisjonen. Vi har gode samtaler med begge.

Foss er ikke redd for at festivalen skal bli en flopp, sammenlignet med Starmus 2017.

- Hadde vi vært redd for det, hadde vi ikke satt i gang dette. Vi er oppglødde og har troen. Det er et spennende konsept der vi tar med oss erfaringene fra Starmus i fjor. Ambisjonen er å arrangere dette annethvert år, og at det skal være vårt flaggskip innen formidling.

- Verdensrommet vekker undring og fascinasjon. Hvordan skal dere skape den samme følelsen når temaene blir mer jordnære?

- Jeg tror det skal gå bra. Det er utrolig mye å fascineres over på jorda. Tenk bare på utforskningen av hjernen eller livet på de store havdyp.

Både NTNUs og Trondheim kommunes vurdering var at Starmus 2017 var en suksess. 40 000 deltok på arrangementer rundt om i byen og 1,8 millioner fulgte programmene på NRK gjennom uka. Trondheim og NTNU fikk omtale i internasjonal presse. Samtidig var det åpenbart store kulturforskjeller mellom Starmus-organisasjonen og NTNU. Det var en utfordring for NTNU å jobbe med så stor usikkerhet og så korte frister.

- Vi er også mer komfortable med å ha hele regien selv, sier Bjarne Foss diplomatisk. Han ser for seg at Technoport vil være en aktør i den nye festivalen.

Starmus-grunnlegger Garik Israelian ønsket opprinnelig tre festivaler i Trondheim. Det ble med én.

foto
Kronprinsparet var blant de celebre gjestene som Starmus 2017 trakk til Trondheim. Foto: MARIANN DYBDAHL
foto
Neil deGrasse Tyson er verdensstjerne som astrofysiker og tv-formidler av vitenskap. Klarer NTNU å hente folk fra hans divisjon? Foto: Mariann Dybdahl
foto
Mannen bak Starmus, den fargerike Garik Israelian, har et utrolig kontaktnett. Foto: MARIANN DYBDAHL
foto
Nobelprisvinner Edvard Moser skal holde foredrag på Starmus i Sveits. NTNU vil gjerne ha ham på sin festival også. Foto: Sebastian S. Bjerkvik
foto
Bjarne Foss, prorektor for forskning ved NTNU, har høye ambisjoner for den nye festivalen.
foto
Rita Ottervik var svært positiv til å få Starmus til Trondheim. På bildet sammen med Starmus-grunnlegger Garik Israelian. Foto: VEGARD EGGEN