- Jeg er redd for at vi provoserer mer enn å skape god debatt

foto