Fredag gikk startskuddet for fjerde runde av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Undersøkelsen inkluderer 110 000 personer og pågår i ett og et halvt år fremover. HUNT4 består av UngHUNT, for aldersgruppen 13-19 år, voksen-HUNT og HUNT 70 +. Gjennom undersøkelser, spørreskjema, registreringer og biologiske prøver, kartlegges helsen til befolkningen i nordfylket.

Kroppsanalyse

Den første HUNT foregikk i 1984-1986. Undersøkelsen utvikler seg for hver gang for å finne ut nye sider ved kropp, helse og livsstil. Nytt i HUNT 4 er måling av kroppssammensetning. Hvor mye fett og muskelmasse vi består av er interessant for forskerne. Folks aktivitetsmønster skal også registreres. I ei uke skal 60 000 personer gå rundt med to målere som skal avslører hvor aktive vi egentlig er.

- Opplysningene vil gi oss mange problemstillinger å forske på, sier Steinar Krokstad, daglig leder for HUNT. Dataene blir sammenholdt med opplysninger om helsetilstanden til den enkelte. Overvekt og fedme er et økende problem og forskningen på feltet har skutt fart.

Nytt i HUNT4 er også hørselstester og en tannsjekk. Av praktiske årsaker er det bare befolkningen i byene som får disse tilbudene. En aktuell problemstilling er å se om nye vaner for lytting på musikk, særlig blant de unge, påvirker hørselen.

Avføring, takk

For første gang blir voksne nordtrøndere spurt om å avlegge spyttprøver. HUNT har heller aldri spurt om avføringsprøver før. Det gjør de denne gangen til de voksne deltakerne. I tillegg blir et utvalg som har kjæledyr eller husdyr, bedt om avføringsprøver fra dyra sine. Bonden eller hundeeieren slipper å hente prøvene selv. Prøvene vil HUNT selv hente inn, i samarbeid med veterinær- og næringsmiddelmyndighetene.

- Hva er poenget med avføringsprøver fra dyr i en helseundersøkelse for mennesker?

- De siste årene er det blitt stor interesse for hva tarmfloraen betyr for helsen vår. Hver av oss er hjem for flere bakterier enn kroppen vår har celler. Det blir veldig spennende å se hva vi kan få ut av disse prøvene. Når vi også spør om prøver fra dyr, har det sammenheng med bruken av antibiotika og problematikken omkring resistens og eventuell smitte mellom mennesker og dyr.

Krokstad tror nordtrønderne vil være imøtekommende også når det gjelder de biologiske prøvene. Tidligere har HUNT samlet inn urinprøver, uten at det var problematisk å gjennomføre.

Vet lite om demens

I Norge har man ikke noe godt bilde av hvor mange som blir dement. Trolig er tallet høyere enn det som blir diagnostisert. HUNT4 vil gjennomføre kognitive tester på personer fra 70 år og oppover for å finne ut hvordan det egentlig står til. De eldres funksjonsnivå blir også katlagt, blant annet med test av gripestyrke og gangfunksjon.

- Norge står foran en eldrebølge og vi må prøve å finne ut hvordan vi kan takle den best mulig. Vi må finne ut hvilke fysisk aktiviteter vi kan anbefale for eldre. Målet er at folk skal være selvhjulpne og holde seg friske som lengse som mulig, sier Steinar Krokstad.

HUNT-undersøkelsene er en av verdens største og beste befolkningsundersøkelser, og blir brukt i forskning på en rekke forhold, både av forskere i Norge og internasjonalt.

Sykepleier Gunnfrid Nilsen Aursand fester databrikker på låret og ryggen til Ivar Vigdenes for å se hvor aktiv stjørdalsordføreren egentlig er. Foto: Rune Petter Ness
Brikken registrerer hvor aktiv du er, og skal være på i ei uke. Foto: Rune Petter Ness
Anført av figuren Stein Brein ble HUNT4 offisielt startet. Foto: Rune Petter Ness
Steinar Krokstad er daglig leder for HUNT.