Mens mange har tatt fri og dratt til fjells, har en stor gruppe fra blant annet Veidekke og Bane Nor byttet ut fjellskiene med anleggsmaskiner.

All togtrafikk stanset

Skjærtorsdag morgen ble Dovrebanen stengt og mannskapene rykket inn for å legge om skinnegangen like sør for Heimdal stasjon.

Omleggingen gjøres for at arbeidet med den nye veiforbindelsen mellom Industrivegen og Heimdalsvegen kan fortsette.

En stor betongkulvert er ferdigstøpt, og skinnegangen som ble flyttet i forbindelse med byggingen av denne, skal nå legges tilbake igjen.

foto
Ved Smedbrua er sporet kuttet, og entreprenøren Veidekke holder på å flytte skinnene.

Fjerner bilkø

Miljøpakken står bak forlengelsen av Johan Tillers veg, og prosjektet vil trolig løse mye av trafikkproblemene gjennom Heimdal sentrum når veien står ferdig i løpet av høsten.

Den 400 meter lange veibiten som bygges går fra rundkjøringen i Industrivegen, gjennom en ny betongkulvert under Dovrebanen, og ned til rundkjøringen ved Kattemsskogen.

Beregninger viser at om lag 5000 bilister daglig vil benytte den nye tverrforbindelsen.

foto
Så snart togtrafikken er flyttet over på den nye betongkulverten vil arbeidet med den nye veien fortsette.

Omfattende arbeid

Kristine Vognild og Anne Kristin Bollingmo i Bane Nor er leder av totalbrudd, i tillegg er Bollingmo byggeleder på deler av prosjektet.

- Et totalbrudd betyr at all togtrafikk er stanset, slik at det kan arbeides sammenhengende med større oppgaver som ikke kan utføres mellom vanlig togtrafikk, sier byggelederen.

Arbeidshelga gjennomføres i et samarbeid mellom Bane Nord og Trondheim kommune.

- Vi legger tilbake sporene over kulverten, samtidig kobler vi det tredje sporet fra Heimdal stasjon sammen med den oppgraderte godsterminalen på Heggstadmoen. Dette sporet blir langt nok til at de 600 meter lange godstogene kan bakke fra Heimdal til Heggstadmoen, forteller Anne Kristin Bollingmo.

I tillegg til sporbygging fornyes store deler av høyspentanlegget ved stasjonen.

foto
Her løftes det gamle sporet.

Mer godstrafikk på Dovrebanen

Det nye sporet vil gi store besparelser for godstogene som kommer sørfra. De måtte tidligere kjøre ned til Brattøra for å skifte, før de kjørte tilbake mot Heimdal.

Bane Nor regner med at hvert av disse togene vil spare én time når spor tre er knyttet sammen med godsterminalen. Det forventes en betydelig økning i godstrafikken på jernbanen som følge av investeringene som gjøres på Heimdal.

- Fremdriften er planlagt slik at vi har god margin til trafikken på Dovrebanen i Trondheim ruller i gang igjen på morgenen 1. april. Vi jobber 24 timer i døgnet for å bli ferdige. Foruten oss i Bane Nor er det om lag 60 personer fra ulike entreprenører i sving. Det vi var spent på under planleggingen var værforholdene, siden dette er vinterarbeid. Men vi har vært kjempeheldige uten noen former for nedbør som kunne ha gitt oss utfordringer, sier Bollingmo.

Signalanlegget ved Heimdal stasjon skal også rustes opp. Arbeidet vil pågå i april og mai, i denne perioden vil togene styres manuelt hver gang de ruller inn og ut fra stasjonen.

foto
Johan Tillers vei skal kobles sammen med rundkjøringa ved Kattemsskogen. Foto: Multiconsult ASA