Bovim og hele NTNU-ledelsen fikk nyheten under sin årlige ledersamling på Oppdal.

Den nye ministeren for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V), overbragte campusnyheten på Skype til hele ledelsen ved NTNU under den årlige samlingen på Oppdal. Rektor Gunnar Bovim kvitterte med å kåre henne til norgesmester i handlkraft etter å ha vedtaatt milliardinvesteringen på sin andre dag som statsråd.

Fått mye

- Dette er kjempestor universitetsutbygging. Regjeringen har lyttet til mye av det vi har sagt. Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått gjennomslag for en helhetlig utbygging og slipper å stå i kø for hvert bygg. Vedtaket betyr at vi får flyttet alle Dragvoll-miljøene. Det er godt at regjeringen er enig i at det er lurt å samle kunstfagene. Vi har argumentert godt og mange ting har falt på plass.

Det regjeringen ikke har funnet plass til er formidlingslokaler for Vitenskapsmuseet. Rektoren gir likevel ikke opp ideen, og sier NTNU vil forsøke å realisere prosjektet med egne penger.

Kraftig kutt i arealer

Regjeringen har kuttet 20 prosent av arealene på NTNU lange ønskeliste. Det meste skyldes at regjeringen ikke vil inkludere fremtidig studentvekst, slik NTNU hadde lagt inn. Dette utgjør 20 000 kvadratmeter. Regjeringen har også kuttet 7000 kvadratmeter som et effektiviseringskrav.

- Vi har en krevende eier. Arealene er knappe og dekker dagens behov. Samtidig er det flere som studerer, flere studerer i de store byene og NTNUs relevans øker. Byggingen må legge til rette for utvidelser. Vi kommer nok til å være på tråden til departementet når vi får studentvekst, sier Gunnar Bovim. Han understreker at vedtaket er veldig bra.

- Det et utvilsomt en gledens dag for NTNU, byen og nasjonen.

foto

I lengste laget

Tidsrammen er ikke rektoren helt fornøyd med tidsrammen. Ti år er lenge, mener han.

- Det er litt romslig. Alt kan ikke gjøres på en gang, det er klart. Men vi bør finne tempoet som er praktisk fornuftig. Det viktigste er likevel at vi unngår å stå i byggekø.

Prosjektene som ligger an til å komme først er innovasjonsbygg i Hesthagen og senter for psykisk helse på sykehusområdet med byggeklare tomter begge steder.

Parkspørsmålet må løses

- Regner du med tautrekking med kommunen om bygging i park?

- Jeg er helt sikker på at vi skal finne ut av det. NTNU er ikke en aggressiv parkutbygger. For oss er det viktig med en samlet campus. Byen vil ha campus nær sentrum, og vi går ikke over Elgeseter bru. Det er vanskelig å forene dette uten å berøre parken. Byen sitter med jokeren i denne saken, for statlig regulering er ikke aktuelt.

- Er arealene store nok til at de vitenskapelige kan tilbys cellekontorer?

- Vi må se på det. Jeg har forståelse for de ansattes ønske. Vi har satt de beste folkene våre til å finne løsninger. I dag har vi en blanding, og resultatet blir ikke et enten eller, men en brøk. Naturligvis er det viktig for NTNU at medarbeiderne har gode arbeidsforhold.

Bovim erkjenner at det vil bli en krevende periode mens utbyggingen foregår.

- Men vi går mot noe som er mye bedre. Det er innsats for en langsiktig mål.

- Bedre kandidater

Rektoren mener NTNU blir et mer attraktivt universitet med ny campus, og at det vil være med å løfte kvaliteten.

- Vi vil utdanne bedre kandidater. De skal ikke bare spisses på et fagområde, men ha et helhetssyn. NTNU kommer til å oppfylle samfunnsoppdraget sitt bedre, sier Gunnar Bovim

Han tror også at den nye campusstrukturen vil knytte byen og universitetet tettere sammen.