Kjøpesenterhandelen på Mercursenteret, Byhaven og Trondheim Torg har hatt nedgang så langt i år. Senterleder ved Mercur og Byhaven, Elisabeth Klæbo, mener at det ikke er tvil om at kommunen og politikerne gir de handelsdrivende i Midtbyen ekstra utfordringer.

- Det å sette i gang så mange prosjekter på en gang, som hindrer fremkommeligheten for brukerne av byen, gir fort et inntrykk av at det er vanskelig å komme frem i byen, sier hun.

Omstruktuereringer på Mercur

På Mercur har de hatt fire prosent nedgang, og Klæbo mener nedgangen har flere årsaker.

- En by som oppleves som ufremkommelig gir en god del utfordringer. I tillegg gjør vi styrte endringer på Mercur som er nødvendig for å få gjort de forandringene vi ønsker på sentret. Nå jobber gårdeier med å åpne opp fasaden mot Kongensgate og Westermannsveita, og vi håper dette vil være med å berike byen og gjøre sentrum mer tilgjengelig.

Når det gjelder Byhaven er hun spent på å se hva utviklingen av Olav Tryggvasonssgate vil føre til.

- Vi gjør det vi kan for å gjøre denne gaten så hyggelig som mulig og får i løpet av få dager på plass uteservering utenfor Rosenborg Bakeri. Utvidet servering utenfor Alma Mater kommer også snart på plass.

En vekstvinner

På landsbasis har kjøpesentrene i Norge økt omsetningen på to prosent hittil i år, ifølge Tore Kvarud i Kvarud Analyser. Flere sentre i Trondheim har også hatt en økning. City Lade har økt mest, med en vekst på 6,8 prosent. Økningen skyldes hovedsakelig at sentret var under ombygging store deler av 2017.

Adresseavisen har tidligere skrevet om butikker i Midtbyen som vurderer å flytte butikken til kjøpesentre utenfor sentrum.

- Tror du oppgangen til City Lade skyldes nedgangen i Midtbyen?

- Nei, jeg tror bildet er mer komplekst og sammensatt. Ombyggingen av senteret i 2017 gjør at vi ligger på en noe høyere vekst enn resten av sentrene i og utenfor Midtbyen. Det blir en vekstvinner, men det blir ikke riktig å si på bekostning av Midtbyen, sier Therese Bjørstad Karlsen, som sitter i styret til Næringsforeningen i Trondheim.

Senterleder ved City Lade, Bård Bye, mener det bare ville vært spekulasjoner å peke på Midtbyen for å forklare økningen.

- Jeg tror heller det skyldes at Lade er et vekstområde med mye nybebyggelse. Det nyter City Lade godt av.

Trondheim Torg fryktet verre

Trondheim Torg har hatt en minimal nedgang på 0,1 prosent, men senterleder Jomar Asbøll likevel ikke misfornøyd med resultatet.

- Vi skulle gjerne gått i pluss, og det hadde vi antageligvis gjort hadde det ikke vært for byggingen. På grunn av omstendighetene er vi likevel fornøyde med omtrent samme omsetning som i fjor, og vi vil presse på for å få ned byggetiden på torget.

Han tror at Midtbyen oppleves som utilgjengelig, og at det er en av årsakene til nedgangen i Midtbyen.

- De fleste tror det er vanskelig å komme seg til sentrum, men det er det jo i realiteten ikke.

Trondheim Torg har gjort flere endringer i det siste, og Asbøll tror at endringene har vært en suksessfaktor. Denne våren har senteret fått inn fire nye aktører. Spaceworld har slått seg konkurs, og de leter etter nye til å ta over lokalene etter ferien.

"In" å spise ute

Serveringssteder har hatt en bedre utvikling enn butikkhandel på landsbasis. Ifølge Tore Kvarud har spisesteder hatt en betydelig økning på 5,7 prosent, mens kategorien klær, sko og vesker trekker kjøpesenterveksten ned med en nedgang på 1,8.

Denne tendensen synes også på kjøpesentrene i Trondheim. Serveringsstedene på Trondheim Torg har sett en økning på hele 21 prosent.

- Det er en fantastisk utvikling, og det er ingen tvil om at spisesteder er det viktigste for kjøpesentrene, mener Asbøll.

På City Syd har de hatt nedgang på 0,7 prosent, men det er likevel vekst blant spisestedene.

- Vi har behov for å treffe folk og sosialisere oss. Terskelen for å bruke penger på restaurant er lavere og det er in å spise ute. Det vises tydelig når kundetallene ikke øker, men spisestedene gjør, sier senterleder Finn Dybdalen.

Dybdalen er fornøyd med å matche fjorårets omsetning, og tror noe av nedgangen på City Syd skyldes at Vinmonopolet på Heimdal åpnet på slutten av året i fjor.

Interiør og opplevelser

Sirkus Shopping trekker også fram at spisesteder og interiør er bransjer som er i vekst.

- De er viktige for senteret og kunder da kjøpesentrene i fremtiden ikke bare er en arena for shopping, men også opplevelse. Spisesteder, lekeland og underholdning noe som blir viktig i fremtiden. Dette vil vi fortsette å satse på, sier senterleder Trine Foosnæs.