Det er ingen vilje til nye forsøk på kommunesammenslåing hos ordførerne i Selbu, Tydal, Meråker og Frosta.

Det er bare ordfører Ivar Vigdenes (Sp) i Stjørdal som har lyst til å bli større. Alle de andre sier nei. De vil heller fortsette der de slapp før de begynte å snakke om å slå seg sammen. Nå skal samarbeidet gjennom Værnesregionen styrkes og utvikles.

Brukt mye tid og ressurser

- Vi har brukt mye tid og ressurser på kommunereformen ved å forhandle fram intensjonsavtale og forberede folkeavstemninger som ikke ble noe av, sier Ole Bjarne Østby (Sp) i Tydal.

- Jeg var skuffet da Stjørdal bestemte seg for å gå for Frosta og vrake intensjonsavtalen med oss, sier tydalsordføreren.

- Vi skulle gjerne har gjennomført en folkeavstemning, men slik ble det ikke nå.

Østby mener likevel at det var fine dager da de forhandlet.

- Det var gode prosesser og gode diskusjoner, sier meråkerordfører Kari Anita Furunes (Sp). Ole Morten Balstad (Ap) i Selbu sier det var nyttig å bli kjent med utfordringene hos hverandre. De slår altså fast at forhandlingene var nyttige selv om det endte resultatløst.

Bare i 11 av 47 kommuner som gjennomførte avstemning ble det flertall for kommunesammenslåing mandag.

Tror ikke på tvang

Tirsdag møttes de fem ordførerne på Værnes, innkalt av fylkesmennene i Sør- og Nord-Trøndelag. Målet var å oppsummere kommunereformen så langt og diskutere hva som nå skal skje. Ordførerne slår fast at de fortsetter som selvstendige kommuner med et tett samarbeid gjennom regionrådet i Værnesregionen.

- Vi har svart på bestillingen vi fikk om å undersøke muligheter for å slå oss sammen, sier Kari Anita Furunes fra Meråker. Det har de gjort og er tilbake der de startet med regionsamarbeidet som de alle understreker er svært vellykket. Utstillingsvindu for hele Norge, kaller de samarbeidet sitt.

- Kan det komme krav fra storting og regjering likevel om at dere må slå dere sammen?

- Det ville vært en uredelig handling, sier ordfører Ole Morten Balstad i Selbu.

- Det har hele tiden vært sagt at kommunene må slå seg sammen frivillig. Jeg tror ikke det kommer noe krav. De vil ikke tvinge noen som ikke vil det til å slå seg sammen, sier han. Balstad slår fast at kommunereformen ser ut til å ende med at svært få kommuner slår seg sammen. Han tror heller Værnesregionen kommer til å bli mønster for samarbeid mellom kommuner i resten av landet.

- Interkommunalt samarbeid er tungrodd

Frode Rabben og Alf Petter Tenfjord fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag slår fast at mye kommer til å forandre seg.

- Ordførerne tar feil dersom de tror at alt kan fortsette som før. Økonomien blir annerledes. Kommunene får andre forutsetninger, befolkningen blir eldre og små kommuner får kanskje ikke de nye oppgavene som de store kommunene får. Alt dette betyr at kommunene ikke kan fortsette som før, sier Frode Rabben.

De to saksbehandlerne advarer også mot interkommunalt samarbeid fordi det kan bli tungrodd. Fem rådmenn må forberede sakene for regionrådet som så skal si sitt før de samme sakene skal sendes til fem kommunestyrer for endelige vedtak.