Nesten fire måneder etter at arbeidet på huset startet, oppdaget Liss Veronica Sandvik vannet som rant inn fra ventilen og nedover stueveggen.

Filmen av det har hun lagt ut på Facebook. Der har hun også jevnlig oppdatert folk om hvordan arbeidet med støyisolering av huset, som startet i februar, har utviklet seg til et mareritt for henne. Det er fortsatt ikke over.

- Vi ble forespeilet at det hele skulle ta maksimalt en måned. Ingen lokale firma ville gjort noe slikt som dette. Jeg må bare innrømme at jeg er forferdelig bitter. Det er en ting at det går ut over meg, men det går ut over ungene også, sier Sandvik.

Daglig leder Tore Strand er uenig i Liss Veronica Sandviks fremstilling av saken. Du kan lese kommentarer fra ham lenger ned i saken, eller et lengre intervju med ham her.

Feil på feil

En stabel med papirer på spisebordet hjemme i Skolegata på Ørland inneholder blant annet oversikt over feil og mangler, og monteringsinstrukser hun har lest seg opp på for å påvise noen av feilene og problemene som har dukket opp.

Her kan du lese mer om at Forsvarbygg nå vil gå gjennom støyisoleringsarbeidet som er utført i Ørland, sammen med Ørland kommune, for å se hvordan det egentlig ligger an.

Arbeidet med å rive og bygge opp støyisolering i værveggen mot vest startet 1. februar. Etter en ni dager lang stopp midtvinters med åpen vegg, fordi det var uklart hvem som skulle betale for råteskader som måtte utbedres, ble det fullført. Sandvik reagerte både på arbeidernes oppførsel i huset og på håndverket.

- Arbeidet så ikke ut. Vinduene var montert feil og innrammingen rundt var også feil. På enkelte av vinduene var vann-nesen satt feil vei, så vannet rant innover, sier Sandvik.

Mange lovnader. Liss Veronica Sandvik har en bunke med utskrifter av e-poster fra entreprenøren og Forsvarsbygg. I flere loves hun at det skal bli ordnet opp. Foto: Frank Cadamarteri

Hun tok med seg ungene og reise bort i to uker mens utbedringene av feil ble gjort. Blant annet var det feil både inn- og utvendig rundt vinduer. Ifølge Sandvik ble det også påvist luftlekkasjer rundt en verandadør.

Da hun kom tilbake var arbeidet gjort, men lite eller ingenting var riktig. På toppen av det hele var veggen malt med feil maling og i feil farge.

Feil på alle ventiler

Så sent som i slutten av mai, etter nye runder med arbeid, oppdaget hun nye ting. Da rant vannet nedover veggen på stua. Ventilene, som var montert på værveggen, var uten stormkappe. Den på stua var fulle av vann. Innvendig var membranen på kanalgjennomføringen flerret opp slik at isolasjonen lå åpent. I ettertid har hun oppdaget at det er skader eller feil på flere ventiler. Flere heller inn-over, slik at fukt renner ned mot innervegg.

Oppskrift på problemer. Duken i ventilkanalen er skadet og isolasjonen ligger åpen. Inne i kanalen er det fullt av vann. Legg merke til den åpne risten ut mot værveggen. Foto: Privat
Slik ser det ut inne i ventilene på værveggen hjemme hos Liss Veronica Sandvik.

- Jeg skrev i en mail til Forsvarsbygg at til og med en sykepleier som meg greier å finne ut at dette er feil, sier Sandvik.

Det ble ikke bedre da feilen i en kanal skulle repareres. Også i den nye ventilkanalen er membranen ødelagt. Slike skader er ifølge Støygruppa også funnet mange andre steder.

I likhet med flere andre Adresseavisen har snakket med har Sandvik gitt klar beskjed om at hun ikke vil se enkelte av håndverkerne i sitt hus igjen. Sandvik venter fortsatt på å få rettet opp et vindu som er skjevt. Det monteres for tredje gang. Flere andre vinduer i huset har tydelige merker og hakk etter å ha blitt tatt ut og montert på nytt. Hakk har også benkeplata på kjøkkenet, der noen har vært uheldig med vinkelsliper. Ifølge Sandvik har hun fortsatt ikke fått klart svar på om den erstattes.

Når hun forteller om det hun har opplevd er hun så oppgitt at hun ler av det.

Fullt utslag på fuktmåleren i ventilasjonen inne i ventilgjennom-føringen.

Bor på en byggeplass

Ekteparet Sonja og Martin Venn ler definitivt ikke. De har bodd i én måned med en halvferdig byggejobb rundt seg. Ifølge Martin Venn gikk det meste galt fra start. De tre store stuevinduene som ble bestilt, var for store, de to liggende vinduene på stua ble levert som stående, og verandadørene som kom var mindre enn de gamle dørene – i tillegg måtte de lakkeres, fordi de kom i feil farge.

Helt uholdbart. Arbeidet hjemme hos Martin Venn (til v.) er noe av det som er svært slurvete utført, mener huseieren og støygruppa. - Kontrakten med firmaet burde vært avsluttet, sier Lars Arne Raanes fra Støygruppa.

Han har etterlyst dokumentasjon på at bæringen i veggen holder etter at arbeiderne saget ut deler av bjelkene for å få plass til større vinduer.

- Arbeiderne som dukket opp 9. mai knuste stuevinduene og begynte å sage ned bjelkene mellom vinduene for å få plass. Det er snakk om et seks meter langt spenn, så jeg vet ikke hva som ville skjedd om jeg ikke hadde stoppet dem, sier Martin Venn, som har etterlyst dokumentasjon på at veggen nå har tilstrekkelig bæring fordi store deler av bjelkene ble saget bort for å sette inne større vinduer.

Utenfor peker han ut den ene feilen etter den andre. Avstanden mellom bordene på veggen er ujevn, rundt vinduet er innrammingen helt annerledes enn på resten av huset, og nederst på veggen mangler musebånd. Venn sa stopp da arbeiderne ville montere en mindre verandadør inn til soverommet, slik de også har gjort på stua. Paret som ble forespeilet en ukes jobb vet fortsatt ikke når huset deres blir ferdig.

- Jeg er trøstesløs. De holder på å ødelegge huset vårt. Det går rett og slett ut over livskvaliteten vår, sier Sonja Venn.

- Ikke norsk standard

Også håndverker Geir Værnes i Reksterfaret valgte å stoppe arbeidet på huset etter å ha oppdaget at han med bare fingrene kunne dra ut en skrue som skulle holde på plass beslag rundt et takvindu.

- Det står igjen en del. Tre ganger har de plukket ned foringer og listverk rundt vinduer, fordi det er feil. Jeg tør ikke la dem skifte det største takvinduet vårt når de ikke greier å få på dekkbord rundt et vanlig vindu riktig, sier Værnes.

I likhet med flere andre forteller han om arbeidslag med polske og litauiske arbeidere uten noen som snakker norsk, men med noen få som snakker engelsk.

Eksempel på skadet planke som er skrudd sammen og brukt på ny rundt et vindu. Støygruppa har funnet flere slike ting. Foto: Privat

Adresseavisen har snakket med flere håndverkere som er skeptisk til kvaliteten på arbeidet.

- Det vi har sett er gjennomgående dårlig utført arbeid. Det ser ikke ut som om det er fagfolk som har gjort det – og om det er fagfolk, så burde de miste fagbrevet, fastslår Morten Antonsen i byggmesterfirmaet Austråttbygg AS. Selskapet har ikke vært med på å konkurrere om støyisoleringskontraktene.

- Generelt vil jeg si at det er mye som ikke er etter norsk standard, sier han.

- Jeg ville ha tiltet

Varaordfører Finn Olav Odde (Sp) har fulgt arbeidet med støyisolering, snakket med beboere og selv sett hvordan arbeidet er utført. Han truer med at kommunen nå må bruke tilsynsretten for å sikre skikkelig arbeidat arbeidet gjøres skikkelig. Odde viser til at Forsvarsbygg selv har opplyst at ca. 30 prosent av husene som er støyisolert har vesentlige feil.

- Vi kan ikke aksepterte at våre innbyggere behandles sånn. Hadde folk oppført seg sånn i mitt hus som enkelte forteller om, så ville jeg tiltet, sier varaordføreren.

Betenkt. Varaordfører Finn Olav Odde (Sp) i Ørland sier det ikke er akseptabelt at kommunens innbyggere behandles sånn. Han stiller spørsmål ved om firmaet som har fått kontrakt på arbeid med støyisolering greier jobben. Foto: Richard Sagen

Han reagerer også på at det er utført arbeid på verneverdige hus uten at det er søkt om tiltak.

Odde vil ha en dialog mellom Forsvarsbygg, byggmesterfirmaet som står for jobben, huseierne, støygruppa og kommunen, for å finne en best mulig løsning. Han stiller likevel spørsmål om byggmesterfirmaet, som leverte det laveste anbudet, i det hele tatt burde blitt valgt.

- Det er klar beskjed om hvordan ting skal gjøres, men det blir ikke gjort. Dette er jo ikke snakk om enkelttilfeller, men feil som gjentar seg og gjentar seg. Det som burde være en gladsak og positivt for innbyggerne er i ferd med å utarte til det helt motsatte, når lover, regler og normer ikke følges, sier han.

Grove feil og skader

Det er Lars Arne Raanes fra Støygruppe Ørland helt enig i. Han forteller om alle henvendelsene de nå får fra misfornøyde folk.

Gruppa følger spesielt opp fem-seks konkrete saker der problemene er store. De har også hentet inn vurderinger fra flere håndverkere og konsulentselskapet Rambøll.

Raanes snakker spesielt om slett arbeid, feilmonterte vinduer og feilmontering av støyisolerte ventilkanaler. Tilbakemeldingen støygruppa har fått er at Forsvarsbygg vil sjekke alle som er montert så langt, etter at det ble oppdaget grove feil, skadde ventiler og feil helling, som leder vann inn i hus og vegger.

- Problemene er så store at folk begynner å kvie seg for å få håndverkerne inn i husene. Vi anser at kontrakten forsvarsbygg har inngått burde vært terminert og man burde funnet en annen løsning, sier Raanes.

- Skal gå gjennnom arbeidet

Olaf Dobloug, som er sjef for Forsvarsbygg kampflybase, bekrefter at de har mottatt klager på arbeidet som er gjort.

Han sier de og Ørland kommune vil gå gjennom arbeidet som er gjort for å få en felles oppfatning av problemene.

Du kan lese mer om hvordan Forsvarsbygg ser på saken i et lengre intervju med Olaf Dobloug. Det finner du her.

- Vi har personell som skal følge opp å påse av jobben blir gjort skikkelig. Vi har hatt en diskusjon med kommunen om omfanget av feil. Vi avtalte å finne en anledning for å gjøre en grundig gjennomgang og se om det er grunn til å gjøre ytterligere justeringer, sier Dobloug, som er sjef for Forsvarsbygg kampflybase.

For mange feil i starten

- Er Forsvarsbyggg fornøyd med kvaliteten på arbeidet som er gjort til nå?

- Det var for mange feil i starten. Men vi har intensivert oppfølgingen med byggeledere. Vi mener det er bra nå, sier Dobloug

- Kan de som får gjort arbeid på sine hus være trygge på at det er gjort skikkelig arbeid?

- Ja, det skal vi følge opp. Vi bruker byggelederkorpset vårt til å påse det. Vi skal følge opp at det blir gjort på en riktig måte og etter norsk standard. Det er vår jobb, det trenger ikke den enkelte grunneier å passe på, sier Dobloug, som avviser at det kan være snakk om å dagbøter, heving av kontrakten foreløpig.

- Vi kan alltid bli bedre

Daglig leder Tore Strand i Byggmester Strand AS, kjenner seg absolutt ikke igjen i den massive kritikken. Han viser til at de forholder seg til kontrakten de har med forsvarsbygg når det gjelder hvert enkelt hus. I enkelte tilfeller mener han det kan være forskjell på hva huseier tror skal gjøres og det som er bestilt.

Du kan lese et lengre intervju med Tore Strand her.

- Flere har kritisert håndverket. Er du fornøyd med kvaliteten på det dere har levert?

- Vi kan nok alltid bli bedre, men ja, jeg er fornøyd med kvaliteten på eiendommer som er overlevert huseier. Mange hus er klargjort for sluttbefaring med huseier og det er mange fornøyde huseiere som har bestilt tilleggs- og ekstraarbeider, sier Strand.

En helt spesiell sak

Byggmesteren viser til at uenigheten rundt Sandviks hus i Skolegata er en helt spesiell sak, fordi beskrivelsen av hvordan arbeidet skal utføres i kontrakten med Forsvarsbygg avviker med det huseieren selv ønsker. Forsvarsbygg har gitt etter på dette, noe som fører til at vinduer blant annet må monteres på nytt. Det er ikke håndverkernes feil. Han avviser ellers Sandviks påstander om luftlekkasjer og feil.

- De feilene jeg ble informert om på befaringen var to merker i kjøkkenbenk og en skade i glasset på et vindu. Nytt glass er bestilt og kompensasjon for merkene er kjøkkenbenk er tilbudt huseier. Vi venter på tilbakemelding. I etterkant har det også kommet krav om et pengebeløp som erstatning for tort og svie. Dette er avvist. Etter befaringen er det også avklart at utvendig fuge rundt ventiler må utbedres, sier Strand, som ikke kjente til feil på ventiler eller at det skal mangle stormkapper.

- Dette er ventiler på værveggen. Når det renner vann nedover veggen inne hos huseier så er jo tydeligvis ikke en god løsning?

- Det er riktig at en stormkappe beskytter mer for været, vi må uansett levere i henhold til vår kontrakt og der står det at vi skal levere kapper. sier Strand.

Han avviser også kritikken fra Martin Venn.

- Der har vi gjort en veldig god jobb i å få nye vinduer til å passe uten at det blir store konsekvenser for huseier, sier Strand.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter