- Litt trist at vi ikke fikk ha med foreldrene våre

foto