Dette skriver adm.dir. Espen Remme i sin innstilling til styret i Helse Møre og Romsdal. Pristilbudene som har kommet inn er langt høyre enn forventet, og det vil ikke være mulig å forhandle de ned til den økonomiske ramma som er satt for oppdraget.

- Sykehuset Nordmøre og Romsdal skal realiseres i tråd med vedtak og intensjoner som ligger i forprosjektet, men jeg ser meg nødt til å anbefale at den pågående konkurransen blir stoppet. Vi ønsker å se nærmere på valg av entreprisemodell og konkurransegrunnlag, før vi går ut med en ny konkurranse, sier Remme.

Kun to pristilbud

Helse Møre og Romsdal har fått inn tilbud fra entreprenørene BetonmastHæhre AS og Skanska AS på bygging av akuttsjukehuset på Hjelset. Begge tilbudene er godt gjennomarbeidet og inneholder gode forslag til gjennomføring av byggeprosjektet, men pristilbudene ligger vesentlig høyere enn beregnet.

- For å kunne vurdere innholdet i tilbudet så har vi møtt og gjennomført forhandlinger med entreprenørene. Vi har hatt konstruktiv og god dialog og begge entreprenørene har gitt oss flere forslag til kostnadsreduserande tiltak.  Vårt forhandlingsteam vurderer likevel at vi ikke vil greie å redusere tilbudet tilstrekkelig gjennom flere forhandlingsrunder, sier prosjektdirektør Helle Jensen.

Av konkurransemessige hensyn kan ikke prosjektet opplyse om størrelsen på pristilbudene, men Sjukehuset Nordmøre og Romsdal skal realiseres gjennom flere entrepriser som totalt sett skal løses innenfor styringsramma for prosjektet som er 4,3 mrd. kroner (2018-kroner)

Forsinker prosjektet

Planen var å innstille en entreprenør for oppdraget 29.juni, og deretter starte samhandlingsfasen fram mot byggestart i november 2018. Om styret vedtar å avslutte konkurransen, vil prosjektet og byggestart trolig bli utsatt med pluss-minus ett år.

– Det er leit om realiseringa av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal blir forsinket, men det er viktig at vi sikrer en god og økonomisk forsvarlig gjennomføring av prosjektet. SNR skal realiseres slik at vi sikrer befolkningen i Nordmøre og Romsdal et godt tilbud i framtida, og jeg er opptatt av å sikre at planlegginga og anleggsarbeidet holder fram slik at en unngår unødige forsinkelser, sier Remme