På grunnlag av informasjonsmateriale fra sykehuset har vi utviklet et interaktivt kart som viser hvor de ulike sentrene ligger. Ved å klikke på kartet får man opp mye informasjon om hva bygningene inneholder.

Klikk på de ulike sentrene på kartet og se selv.

Du kan lese mer om «byen i byen» i dagens utgave av Adresseavisen.

Utbyggingen er fullført

Etter åpningen av Kunnskapssenteret, er Norges største sykehusutbygging fullført. Mange år med hektisk bygging og riving har resultert i en bygningsmasse på 226 000 kvadratmeter med en samlet prislapp på 12 milliarder kroner.

I tillegg til de nye sentrene, inneholder sykehusområdet eldre bygninger, som 1902-bygget fra det opprinnelige sykehuset, og Medisinsk-teknisk forskningssenter.

Utbyggingen av det nye sykehuset skjøt for alvor fart høsten 2002, etter en opprivende strid om plassering. Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok å bygge nytt sykehus på Øya allerede i 1995. RiT-lækkert het prosjektet den gangen.

Her kan du lese hva andre mener om St. Olavs Hospital

Dragvoll vs Øya

Noen år senere kom sterke krefter på banen og mente at sykehuset burde bygges på Dragvoll, slik at NTNUs avdelinger på Dragvoll kunne flyttes til Øya.

Daværende helseminister Tore Tønne startet en full gjennomgang av prosjektet, før Øya likevel ble vedtatt i Stortinget i 2002, omtrent samtidig med at sykehuset ble omdøpt fra Regionsykehuset til St. Olavs Hospital.

Siden den gangen har det meste gått etter planen. Nevrosenteret, pasienthotellet, Laboratoriesenteret og Kvinne-barn-senteret ble ferdig de neste årene.

Dette er Oppdraget

Vi vil høre fra deg om din opplevelse av St. Olavs Hospital. Tips «Oppdraget» på epost: oppdraget@adresseavisen.no . Eller gi oss et innblikk i din hverdag på sykehuset via Instagram og Twitter ved å bruke #AdressaOppdraget.

Under budsjett

I 2007 ble den første byggefasen fullført, 600 millioner kroner under budsjett. St. Olavs Hospital fikk Norsk Forms hederspris og Trondheim kommunes byggeskikkpris.

I 2010 og 2011 ble høyblokka revet og byggingen av Kunnskapssenteret kunne starte.

Selv om hele utbyggingen nå er ferdig, blir det fortsatt byggeaktivitet på Øya, men i langt mer beskjeden skala. Det som gjenstår, er en ytterligere opparbeiding av utearealene. Tomta for det som etter hvert kan bli det nye psykiatrisenteret, skal også gjøres klar for bygging, rett nord for Kunnskapssenteret.

foto