Månedslange ventetider for å få pass: - Vi har advart om dette