Krisemøter på NTNU etter Borten Moes krav om milliardkutt

foto