foto
Barnas skiskole i Bymarka. Mange barn fikk teste seg på ski, på isfiske, på topptur og mye mer ved Skistua i vinterferien. Vi fulgte Håkon og Julie som fikk prøve seg med randonee-utstyr for første gang. Foto: Håvard Haugseth Jensen.

Barna får innføring i randonee mens mor og far er på jobb