Har startet granskning av skredet ved Stavsjøfjelltunnelen

foto