Flyteknisk servicesenter kan bli flyttet fra Kjeller til Ørland. Dit kan også de nye overvåkingsflyene Boeing P-8 Poseidon, som Forsvaret har planer om å kjøpe, bli stasjonert.

De skal avløse de aldrende Orion-flyene. Det er i likhet med Orion et maritimt patruljerings- og antiubåtfly. Orion-flyene er stasjonert på Andøya, men flystasjonen foreslås lagt ned. Virksomheten skal flyttes til Evenes, men flyene kan havne på Ørland.

Fra før har Nato etablert en fremskutt base på Ørland hovedflystasjon for sine strategiske overvåkingsfly, E-3A AWACS.

Nok en gang foreslås antall musikkorps i Forsvaret redusert. I Luftforsvarets musikkorps i Trondheim frykter de 28 musikerne og seks i administrasjonen at de står på listen for nedlegging .

Verken Luftkrigsskolen i Trondheim eller Værnes Garnison skal ha noen grunn til å frykte redusert aktivitet. Ifølge Dagens Næringsliv foreslår forsvarsminister Ine Eriksen Søreide omfattende endringer i Forsvaret. Hun vil kutte 1500 jobber og legge ned ni militærbaser. Verst rammet blir Hæren.

Stiller flere spørsmål

Neste høst skal Ørland ta imot de første av de 52 nye F-35 kampflyene, som skal erstatte dagens F-16. Ut fra Ørland hovedflystasjon opererer også Sea King redningshelikopter og de allerede nevnte AWACS.

De nye kampflyene vil koste nærmere 70 milliarder kroner. Innenfor gjerdet bygges nytt skvadronbygg og vedlikeholdsbygg og andre fasiliter for å kunne ta imot flyene, til en prislapp på rundt åtte milliarder kroner.

I løpet av våren skal Langtidsplanen for Forsvaret oversendes Stortinget til behandling. Adresseavisen har stilt Forsvaret en rekke spørsmål om hva kuttene og omorganiseringen vil innebære for Midt-Norge, men seniorrådgiver Asgeir Spange Brekke i Forsvarsdepartementet holder kortene tett til brystet inntil videre.

- Vi må vente til Langtidsplanen legges frem for Stortinget før vi kan kommentere enkeltheter, sier Brekke.

Heller ikke kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, major Stian Roen, vil besvare noen av spørsmålene. Han henviser til Forsvarsdepartementet.

Adresseavisen har spurt om Forsvarets musikkorps blir lagt ned? Vil det flytekniske senteret på Kjeller bli flyttet til Ørland når Kjeller legges ned? Vil de nye overvåkingsflyene P-8 Poseidon bli stasjonert på Ørland om de blir anskaffet? Vil Luftkrigsskolen i Trondheim bli berørt? Vil Værnes Garnison bli berørt?

Musikk i 200 år

Luftforsvarets musikkorps ble opprettet i 2006, men har en nærmere to hundre år historie å vise til. 5. brigades musikkorps ble opprettet i 1818, og skiftet senere navn til 5. divisjons musikkorps og Forsvarets musikkorps Trøndelag. Korpset var i over hundre år Trondheims eneste profesjonelle ensemble. Etter at korpset ble en del av Luftforsvaret har korpset hele landet som arbeidsområde.

- Jeg vil ikke spekulere før proposisjonsteksten foreligger i løpet av våren. Det har vært helt stille rundt prosessen. Men nærmest i alle år har vi fryktet nedleggelse, sier nestkommanderende i korpset, kaptein Eivin Rise.

Etter det Adresseavisen har grunn til å tro vil Luftkrigsskolen ikke bli berørt av kuttene i Forsvaret. Skolen har om lag 100 kadetter eller studenter og 56 fast ansatte.

Får flere stillinger

Værnes Garnison i Stjørdal er hovedkvarter for ledelsen i HV-12, som har det territoriale ansvaret for regionen. Der finnes også deler av Forsvarets logistikkorganisasjon, Forsvarsbygg, en avdeling av det nye cyberforsvaret og personell- og vernepliktssenteret for Trøndelag. Alle som skal på sesjon i Trøndelag, må reise til Værnes. I alt er om lag 100 personer ansatt i Værnes Garnison.

- Forsvaret har vedtatt å samle flere aktiviteter på Værnes. Forsvarets lager på Lade og siste rest av Forsvarsbygg som holder til i tidligere Persaunet leir, skal flyttes til Værnes. Til sammen dreier det seg om rundt 50 stillinger, opplyser presseoffiser Rune Haarstad.

I sitt fagmilitære råd til regjeringen og Stortinget har forsvarssjefen foreslått at mer aktivitet kan samles på Værnes, og nevner Heimevernets skole, befalsutdanning og teknisk utdanning for flere forsvarsgrener. Men forsvarsministerens kutt kan endre på dette.

Står på dødslisten

Dagens Næringsliv (DN) skriver at i overkant av de 1500 stillingene som skal bort, er rundt 1100 militært ansatte og 450 sivile. Regjeringen legger opp til at muligheten for å gi sluttvederlag på 36 månedslønner skal utvides. Hæren rammes hardest. En rekke planlagte investeringer skyves på, og det blir full stopp i moderniseringen av Hæren.

2. bataljon på Skjold i Indre Troms med 700 mann skal legges ned. DN antyder at dette kan være et første skritt på veien i en nedleggelse av Brigaden i Nord-Norge. I stedet skal et jegerkompani sendes nordover for å styrke Grensevakten.

Kystjegerkommandoen i Sjøforsvaret skal bort, det samme skal Sjøheimevernet. Etter hvert skal kystkorvettene, MTB-ene fases ut. Trondenes, Harstad Syd, Åsegarden, Setnesmoen, Kjeller, Andøya, Kjevik, Nærøysund og Grunden skal også stå på dødslisten. Andøya flystasjon legges ned, og virksomheten overføres til Evenes.

Nedskjæringene og omorganiseringen er nødvendig for å sikre finansieringen av nye ubåter, luftvern, helikoptre, kystvaktfartøy og maritime fly.

Truet: Luftforsvarets musikkorps kan igjen være truet av nedleggelse. Forsvarsministeren vil redusere antall musikkorps. Bildet er fra en konsert i Stiftsgårdsparken i juni 2012.
Flere stillinger: Værnes garnison skal etter planen få tilført 50 nye stillinger i tillegg til dagens 100. Det skjer når bl.a. Forsvarets lager flytter fra Lade. Foto: Marianne Tønset