Rådmannen forslår å innføre parkeringsregulering i hele Trondheim.

Adresseavisen har tidligere skrevet om hvordan håndverkere og andre næringsaktører frykter at dette er starten på parkeringsavgift over alt. Da saken kom opp i bystyret torsdag, skulle man egentlig tro at den skulle gli gjennom. Byutviklingskomiteen innstilte nemlig enstemmig på rådmannens forslag. Men etter den tid har det tikket det inn det ene nye forslaget etter det andre ... Fungerende ordfører Ola Lund Renolen ga innledningsvis uttrykk for at det kom til å bli veldig krevende å forstå hvordan de i det hele tatt skulle votere.

Les bakgrunn: Næringsaktører frykter konsekvenser

foto
Rådmannen anbefaler at all parkering deles inn i soner slik kartet viser. Lokale forhold kan medføre at vilkårene innenfor den enkelte sonen kan fravikes.

Sendes tilbake

Mats Ramo (Frp) fremmet et forslag om å sende hele saken tilbake til komiteen.

- Vi vet ikke helt hvilke konsekvenser de nye forslagene får. Samtidig vil vi advare på det sterkeste mot å begrense biltrafikken i sentrum ytterligere. Det vil føre til butikkdød og problemer i Midtbyen, sa Ramo.

Geir Waage (Ap) prøvde seg først på å gi Ramo en «kjapp innføring».

- De fleste forslagene som er sendt inn, betyr en oppmyking av de konsekvensene som lå i innstillingen, både opp mot idrettsanlegg og soneparkering, sa Waage.

foto
Kritiske: Torgeir Rønning (eier av Dahle blikk), blikkenslager Henrik B. Kjørsvik, blikkenslager Egil Markovic og Kristian Dahlberg Hauge fra håndtverkerforeningen la nylig ut om økonomiske problemer som kan oppstå dersom det innføres parkeringsregulering i hele Trondheim.

Fikk støtte

Men så tok en rekke andre politikere ordet og støttet Ramos forslag, blant annet Geirmund Lykke (KrF) og Erling Moe (V).

- Jeg tror det blir uoversiktlig, så jeg tror denne saken skal kvernes en god runde til i komiteen, så blir vi enige om substansen. Ellers får vi en kaotisk kveld her, sa Moe.

Saksordfører Jan Bojer Vindheim (MDG) virket oppgitt:

- Når en sak blir enstemmig vedtatt i komiteen, og det så kommer så mange avvikende vedtak, så har bystyret sluttet å bruke komiteene som politiske verktøy. Avgjørelser tas heller på bøttekottet. Det er meget uheldig. Jeg vil sterkt advare mot en slik praksis, sa Vindheim.

Dermed ble det stemt, og hele bystyret – med unntak av Ragna Vorkinnslien (R) – sendte den omdiskuterte saken tilbake til komiteen.

- Da er ordføreren lettet, avsluttet fungerende ordfører Renolen, til latter fra salen.

foto
Kristian Dahlberg Hauge i Håndtverkerforeningen.

Fornøyd med vedtaket

Kristian Dahlberg Hauge, direktør i Håndverkerforeningen i Trondheim og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), har vært kritisk til forslaget. Nå kommenterer han bystyrets håndtering:

- Vi er selvsagt fornøyde med at bystyret sa seg enig i at denne saken må utredes bedre før man behandler prinsippet om å utvide parkeringsregulering til all offentlig gategrunn i hele kommunen. Vi håper dette betyr at konsekvenser og kostnader for næringslivet kommer på bordet og blir fullt ut klarlagt før man tar stilling til forslaget, skriver Dahlberg Hauge i en e-post til Adresseavisen.

- Slik saken er presentert så langt, er det sannsynlig at dette kan medføre både økte kostnader og praktiske utfordringer for håndverksbedrifter som bruker bil til serviceoppdrag over hele kommunen, mener Dahlberg Hauge.

Les også: Feil at folk må betale bøter i Bymarka på grunn av dårlig organisering