Dermed kan det ligge an til tidenes boligbonanza for eiendomsinvestorer og utbyggere i Ørland og Bjugn.

Jens Levi Moldstad, plan og utbyggingssjef i Forsvarsbygg, er enig i at det i stor grad er snakk om boliger som ikke finnes i dag.

– Men vi får allerede henvendelser fra folk som vil fortelle om sine prosjekter, enten det er en enebolig eller leiligheter, og vurderer å leie de ut. Vi registrerer allerede interesse, sier Moldstad.

Spent på prisutviklingen

Sammen med prosjektleder Erlend Settemsdal skal han presentere Forsvarsbyggs leieplaner for potensielle investorer og boligbyggere under en messe i Ørland i dag. Plan- og utbyggingssjefen er forberedt på at det kommer investorer med prosjekter som kan være av interesse, det kan både være boliger som er under bygging, eller på planleggingsstadiet.

– Vil ikke en slik forespørsel være med på å presse prisene til værs?

– Vi ønsker ikke å være prisdrivende. Derfor starter vi litt forsiktig og går ut med denne forespørselen og ser hvordan markedet responderer. Vi er ikke tjent med å betale for mye, vi ønsker heller ikke å presse opp prisene for alle andre som skaffe ha seg bolig i området, sier Moldstad.

Få boliger i dag

Avdelingsleder John Kolbjørn Baardsgaard hos Eiendomsmegler1 Fosen kaller likevel Forsvarsbyggs utspill et kjempetilskudd til alle som jobber med boligprosjekter i området.

– Det har vært relativt liten utbygging etter at basevalget ble klart. Noen er i gang, men mange ligger i løypa, så dette vil hjelpe dem å realisere det raskere, sier han.

Et raskt søk på finn.no viser at det bare finnes ca. 50 boliger til salgs i Ørland og Bjugn. Det dreier seg i all hovedsak om eneboliger. Ifølge avdelingsleder Baardsgaard er dette omtrent det normale.

– Vi håper at ikke alle som kommer bare leier. Vi håper at mange også vil inn i boligmarkedet selv og for eksempel kjøpe eneboliger, sier han.

Siden 2012 har prisen på eneboliger i Ørland kommune økt fra 12580 kroner per kvadratmeter til ca. 20000 kroner per kvadratmeter det siste året. Baardsgaard sier de som er kommet til i eiendomsmarkedet i stor grad er tilflyttere på grunn av hovedflystasjonen. Han tror likevel ikke Forsvarsbyggs kunngjøring betyr et kjempe-prishopp.

Nytt for Forsvarsbygg

Forespørselen om å leie et stort antall boliger på denne måten er ikke noe Forsvarsbygg har gjort i særlig grad tidligere. Det vanlige har vært å bygge selv eller kjøpe boliger. Dette er blant annet gjort i Ørland.

– Her vil det være andre som får ansvaret for å drifte og vedlikeholde boligene, mens vi leier, sier Moldstad.

– Boligmassen vår rundt Ørland hovedflystasjon er til dels gammel og dårlig. Derfor skal vi gjøre mye her. Vi skal både pusse opp, selge noe og kjøpe nytt, sier Moldstad.

foto
Forsvarsbyggs forespørsel til boligutviklere i Ørland-området ligger nå ute i databasen for offentlige anskaffelser - Doffin. De ønsker å leie inntil 200 boliger til forsvarspersonell. Her fra byggeplassen ved det som tidligere var Torgsenteret, nå Kystgården, i Brekstad sentrum. Foto: Dan Olof Aagren