- Det er trist. Jeg tror vi har hatt for lite fokus på sosial klasse

foto