SVs Ottar Michelsen legger ikke skjul på at han er bekymret for at kommunen kan bli sittende med store utgifter for det som kan fremstå som en garanti. Stridens kjerne er kommunens finansdirektør Olaf Løbergs signatur på avtalen om 536 millioner kroner i byggekreditt.

- Det er vanskelig å lese avtalen på noen annen måte enn at kommunen kan bli nødt til å gå inn med investeringer. Da ramler deler av argumentasjonen for prosjektet sammen. Vi må få brakt på det rene er hva slags forpliktelser og risiko kommunen har påtatt seg, sier Michelsen.

Krevde svar

Han viser til at en sentral forutsetning for hele Spektrum-prosjektet var at det ikke ville bli nødvendig med kommunale investeringer, selv om kommunen er hovedaksjonær og eier 77 prosent av selskapet. Sammen med Høyres Ingrid Skjøtskift stilte han tirsdag spørsmål om saken i formannskapsmøtet. Skjøtskift omtaler avtalen nærmest som en blankofullmakt.

- Det trengs en grundig gjennomgang. Hva er denne kreditten, og hva betyr det for Trondheim kommune. Hva er risikoen, og hvilke risikovurderinger er gjort. Hva vil skje når den konverteres til et langsiktig lån. Hva er Trondheim kommunes rolle da. Dette ser ut som en blankofullmakt, uten begrensninger verken oppad eller på andre måter, sier Skjøtskift, som stiller spørsmål om ikke en slik signatur burde vært politisk behandlet.

Høyres Ingrid Skjøtskift (til h.) i diskusjon med Frps Elin Marie Andreassen under tirsdagens formannskapsmøte. Foto: Frank Cadamarteri

Lover full gjennomgang

Rådmann Morten Wolden understreker at det ikke er snakk om at kommunen har stilt kausjon, eller gitt en garanti. Han forteller at bankforbindelsen, Nordea, likevel ba om en slik påtegning fra kommunen.

- Rådmannen er i en prosess for å avklare med forholdene rundt forhandlingene med Nordea og påtegningen på lånetilsagnet. Vi er i dialog med Nordea. Men det er på det rene at de ikke anser at dette tilfredsstiller kravene til en kommunal garanti, sier Wolden.

Han vil komme med en full redegjørelse rundt saken i neste formannskapsmøte. Rådmannen understreker likevel at rekkefølgekravene, som fører til ekstra utgifter på 46 millioner kroner, er finansiert gjennom lånetilsagnet fra Nordea.

Ottar Michelsen sier det er fint å få en bekreftelse på at rådmannen vil gå skikkelig inn i saken, men er likevel ikke beroliget. Han påpeker at det ifølge ordlyden er kommunen som nå hefter for overskridelser i byggeperioden.

- Trondheim Spektrum har ikke økonomi til å tale noen stor overskridelse. Da er det en stor eier, Trondheim kommune, som må gå inn og ta regningen, sier Michelsen.

Fylkesmannen ba om svar

I likhet med flere av formannskapspolitikerne har også Fylkesmannen i Sør-Trøndelag stilt spørsmål om kommunens påtegning på byggekreditten. Fylkesmannen påpeker i en epost til kommunen 18. august, at dette kan synes å fremstå som en garanti.

- Vi kommer til å utdype skriftlig hva teller for at man ikke står overfor en garanti. Det vil vi redegjøre for i neste formannskapsmøte, sier rådmann Morten Wolden, og viser til at de eneste forpliktelsene kommunen har påtatt seg er leie av halltid til idretten. Denne avtalen er klar, men ikke signert. Leieavtalen er imidlertid knyttet til finansieringsgrunnlaget og kan ikke endres uten bankens godkjennelse. Rådmannen viser til veksten i flere innendørsidretter etter alt å dømme fører til behov for enda flere haller i årene fremover. Det er derfor ikke grunn til å tro at det kan bli aktuelt å terminere en slik leieavtale.

Om Høyre- og SV-representantene er bekymret og etterlyser flere svar, er ordfører Rita Ottervik (Ap) beroliget over det som er kjent om saken.

- Vi får en ordentlig gjennomgang både fra rådmannen og fra fylkesmannen når det gjelder jusen i dette. Men det som gjør at jeg føler meg beroliget er kommunaldirektøren svar på at det ikke er kjente opplysninger som tyder på at det blir noen overskridelser. Anbudene er klare og at det ser ut til å gå helt etter planene som ligger der, sier Ottervik til Adresseavisen.