- Jeg vil strekke frem hånda og oppfordre til at vi bruker tida fram mot fylkestinget til å bli enige om en felles uttalelse, sa Høyres gruppeleder da fylkesutvalget tirsdag behandlet saken.

Han legger vekt på at det vil være bra for Trøndelag å stå sammen om den viktige samdferdselssaken.

Eiden sier det vil være umulig for regjeringspartiene å støtte innstillingen de har fått presentert, som er Jernbaneforum Midt-Norges uttalelse, som er kritisk til regjeringen.

- Vi mener vårt eget forslag står godt. Vi er positive til at det legges til rette for at det skal skje store investeringer. Det peker på at det må legges til rette for økt frekvens. Det sier ikke at det må elektrifiseres, men heller ikke at det ikke skal gjøre det, sa Eiden.

Gikk bort fra tidligere enstemmig vedtak

Et samlet politisk miljø i Trøndelag har tidligere stått bak kravet om elektrifisering av Trønderbanen. Nylig gikk først Venstres Jon Gunness, og deretter representanter fra Høyre og Fremskrittspartiet ut og signaliserte at alle regjeringspartiene var åpne for å droppe elektrifisering av Trønderbanen. Argumentet deres er at det kan være bedre å bruke annen teknologi, for eksempel elektriske tog med aggregat som kan kjøre på diesel, gass eller hydrogen.

Utspillet har høstet kraftig kritikk blant annet fra flere av Høyre-representanter og fra NHOs direktør i Trøndelag, den tidligere Frp-statsråden Tord Lien. I tillegg til flertallets representerer.

Provoserte flere

Høyres frieri tirsdag om en felles uttalelse fikk varaordfører Tomas Iver Hallem (Sp) til å reagere kraftig.

- Jeg holder fast med at elektrifisering må komme først. Det er det beste vi får til. Deretter må vi gå på regjering og få til sporsatsing. Dere må utfordre regjeringa på sidespor. Nå må Høyre og Frp ta seg inn selv. Vi står på det vi har sagt hele tiden, sa varaordføreren.

Både leder for Hovedutvalg transport, Ap's Per Olav Skurdal Hopsø og nestleder Karin Bjørkhaug (KrF) er positive til utspillet fra Høyre. Hopsø signaliserer likevel klart at de ønsker elektrifisering som første prioritering. Det er et ufravikelig krav.

- Denne diskusjonen gjør meg opprørt. Det handler ikke om elektrifisering eller frekvens og dobbeltspor. Det finnes ikke en pott penger til Trøndelag. Det er satt av penger til elektrifisering. Dette anbefaler Bane Nor og Jernbanedirektoratet. En elektrifisert jernbane er miljøvennlig og kan kobles på det europeiske jernbanenettet på en helt annen måte enn nå, sa Hopsø.

- Vi må sørge for å få midlene som finnes i NTP. De midlene må komme til Trøndelag, sier Bjørkhaug.

Stilte spørsmål om noen ønsker konflikt

- Jeg synes vi bør få til en felles uttalelse, Trøndelag står seg på å finne en omforent løsning, sa også fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap)

Det er Venstres Elisabeth Paulsen enig i. Hun viser til at Venstre aldri har vært mot elektrifisering, men ønsket å se på annen teknologi. Hun peker i likhet med Eiden i Høyre på at frekvens bør være med i uttalelsen fra Trøndelag.

Høyres Eiden stiller likevel spørsmål ved om alle er villige til å være med på å diskutere det.

- Jeg tror det er mulig å få til en felles løsning. Spørsmålet er om man vil det. Det spørs om man ser seg tjent med å fremme en konflikt. Folk er opptatt av frekvens. Det er det essensielle. Ikke hva som driver toget, sa Eiden.

Fylkesutvalget vedtok tirsdag rådmannens innstilling i saken, som var likelydende med Jernbaneforums uttalelse om saken.