Etter selv å ha gjort comeback som lærer for en integreringsklasse ved Voksenopplæringa i Steinkjer torsdag, skrøt Listhaug av møtet med elevene.

Vi hadde en veldig fin samtale. For meg viktig å få frem hvordan lever vi i Norge, hva slags verdier har vi. Vi ligger veldig langt fremme i verden på likestilling. Enkelte andre samfunn ligger langt bak og har ikke reell likestilling. Derfor er det en stor overgang for mange å komme til Norge for mange, sier Listhaug.

Hun har selv bakgrunn som lærer, men har ikke undervist siden 2007. I Steinkjer snakket hun i ca. tretti minutter om likestilling, som en del av faget «Norsk kultur og norske verdier».

Kom med penger

Under besøket i hennes egen rådgiver, Espen Teigens, hjemfylke, kom hun også med en godt timet budsjettlekkasje. I neste års statsbudsjett vil regjeringen bruke 6,7 millioner kroner på å gjøre kurset «Norsk kultur og norske verdier» obligatorisk for alle som kommer til Norge. Kommunene vil få plikt til å tilby det til nyankomne.

- Det er viktig når man kommer at man skjønner samfunnet man kommer til, sa Listhaug da hun presenterte lekkasjen.

Det skal også brukes 2,9 millioner kroner på å videreutdanne norsklærere som jobber med asylsøkere og flyktninger.

- Kvaliteten på opplæringen, på norskopplæringen blant annet, må være god. Vi har gjort mye for å sørge for at de som kommer skal komme seg ut og lære språk i yrkeslivet gjennom arbeidstrening og sånt. Det tror jeg er helt nødvendig. Det kan ikke være slik at norsklæreren i integreringsprogrammet blir den eneste man snakker norsk med på to år, sier Listhaug.

Også Høyres stortingsrepresentant, Elin Agdestein, trekker frem likestilling som en viktig verdi å formidle. Hun snakker om behovet for å være tydelig på hva som forventes av dem som kommer, og sier det er bra de nå også kurses i norske verdier slik at de forstår det norske samfunnet.

- Jeg tror det å gjøre innvandrere mer bevisste er viktig. Mange som kommer har ressurser, kvaliteter og kompetanse som vi trenger. Vi trenger et opplegg slik at vi raskt kan nyttegjøre oss dette og la dem bli bidragsytere i det norske samfunnet.

- Må jobbe selv

- Hva mener du er det viktigste for å lykkes med integrering, Listhaug?

- Det er to forhold som er ekstremt viktige. Det ene er at de som kommer må lære seg om våre verdier, å akseptere og etterleve dem. Det andre er å komme seg i jobb og forsørge seg selv. Bli en del av et lokalsamfunn. Greier de det er det ingen problemer. Da blir de gode bidragsytere i det norske samfunnet, sier Listhaug.

foto
Sylvi Listhaug på vei ut av klasserommet der hun møtte elever ved voksenopplæringen Foto: Morten Antonsen

Hun viser til at de som faller utenfor arbeidslivet ofte får problemer. De må forsørges av det offentlige. De mangler nettverk og lever i større grad på siden av samfunnet. Dersom foreldre ikke får seg jobb rammer det også barna, som må leve i lavinntektsfamilier og får begrensninger på hva slags aktiviteter og sosiale settinger de kan delta på grunn av økonomien.

I tillegg til undervisningen sier Listhaug det nærmest er et krav at de som kommer hit som innvandrere, flyktninger og asylsøkere må lære seg språket.

- De som kommer må legge ned masse innsats i å lære seg språket og bli en del av lokalsamfunnet. Det er ikke noe du kan vedta. det må den enkelte gjøre selv, sier hun.

På forhånd fryktet flere av de ansatte at det skulle bli et kaotisk besøk der de ville bli brukt som en del av Frps valgkamputspill i sluttspurten. Besøket gikk imidlertid veldig rolig for seg.

Fraskriver seg alt ansvar

Norge er et av landene i Europa som tvangsreturnerer flest asylsøkere til Afghanistan til tross for den svært vanskelige situasjonen i landet. På spørsmål om hva hun tenker om Adresseavisens omtale av Utenriksdepartementets nye rapport om Afghanistan, som beskriver et land i krise, med en svært krevende sikkerhetssituasjon, svarer Listhaug at det er utlendingsmyndighetene som har ansvaret for å vurdere dette. Det ligger ikke til departementet.

Her kan du lese UDs halvårsrapport

- Det er UDI og UNE som har ansvar for å vurdere hvor det er trygt å sende personer tilbake. Jeg har full tillit til at de gjør på en god måte. Vi griper ikke inn i dette, sier Listhaug, og fortsetter:

- Vi vil at de som ikke har krav på beskyttelse, som ikke flykter fra krig og forfølgelse, må uttransporteres. Hvis ikke vil dette systemet bli undergravd.

foto
Underviste. Integreringsminister Sylvi Listhaug på vei ut fra klasserom 18 ved voksenopplæringen i Steinkjer. Bak Frps førstekandidat i Nord-Trøndelag, Espen Teigen. Foto: Morten Antonsen