I april i år bestemte kommunestyret i Levanger at tre av klassene på Levanger barneskole skulle legges ned. Grunn: kommunen måtte spare 1,3 millioner kroner.

De trakk opp en kretsgrense som gikk ved Levangersundet – praktisk talt gjennom skolegården til Levanger skole. Dette betyr at 37 elever må flytte til Nesheim skole. Flere av dem får fire ganger så lang skolevei, og enkelte bor bare 200 meter fra sin tidligere skole.

Foreldrene til de rammede elevene nektet å finne seg i vedtaket. De klaget saken inn for kommunen, som etter lang tid ekspederte den videre til Statens utdanningskontor. Der har den ligget urørt i en måned – med det resultat at situasjonen fremdeles var helt uavklart da første skoledag opprant i dag.

- Burde ha ventet

- Vi fikk 37 saker levert tre dager før fellesferien begynte, og vi hadde ingen mulighet til å behandle alle så raskt. Egentlig skal kommunene sende over slike klager før 1. mai for å være sikker på at det ikke går ut over elevene, sier saksbehandler Tore Haugnes hos Statens utdanningskontor. Han mener kommunen har gått uklokt fram i denne saken, og at de burde ha ventet med å sette vedtaket ut i verden.- De har satt folk i en vanskelig situasjon. Andre kommuner ville ha latt prosessen gå i løpet av dette året og så eventuelt gjort forandringene til neste skoleår. De må jo ha skjønt at det var en mulighet for at vi ville komme til en annen konklusjon enn kommunestyret, sier Haugnes. Han lover at elevene skal få svar over helga.

Møtte opp i protest

Men imens er skoleåret i gang. I dag møtte flere av barna opp på sin gamle skole i protest. Der ble de tatt i mot med åpne armer.- Vi mener dette skal være en hyggelig dag for barna, sier rektor på Levanger skole, Per Anker Johansen.

Levanger skole er en splitter ny og fin barneskole. Blant annet er inneklimaet på et drømmenivå. Rektor Johansen synes vedtaket er mildt sagt rart.- Vi har åpne løsninger og nok av plass, så det er ikke skolen det står på, sier han.

- Har ikke vært treig

Skolesjefen i Levanger, Hans Jacob Krabseth, skjønner at elevene ikke har lyst til å flytte, men mener de må forholde seg til det gjeldende vedtaket til klagen er behandlet.- Men hvorfor må de absolutt bytte skole?- Vedtaket om å legge ned tre klasser på Levanger skole var et alternativ til rådmannens forslag om å legge ned Markabygda skole og slå sammen skolene på Tuv og Ekne. Det ville ha gått utover 150 elever. Uansett måtte vi spare 1,3 millioner, hevder Krabseth.

Han mener ikke saksbehandlingen har vært treig. - Vi ikke brukt lenger tid enn vi må ha. Slike saker må sendes ut på høring, og det tar tid, forklarer han.

Rektor Per Anker Johansen på Levanger skole tar i mot skolebarna, selv om kommunen har vedtatt at 37 av dem må flytte. Kretsgrensen går nå langs sundet i bakgrunnen.