- Vi tapte, jeg kan ikke si noe mer akkurat nå, sier Jens Brun Pedersen, informasjonssjef i Human-Etisk forbund få minutter etter at dommen falt.

Human-Etisk har anket saken fra By- og lagmannsretten. De har saksøkt staten og forlangt fullt foreldrebestemt fritak for skolefaget Kristendomskunnskap med religions-og livssyns orientering(KRL).

- Synd, men vi får vinne gjennom i når saken kommer til Strasbourg, sier Ingebjørg Seip som i går sto fram i Adresseavisen og fortalte at hun har måttet holde barna ulovlig borte fra skolen fordi de ikke har kunnet frita dem fra undervisningen.