- Om vi ikke har truffet planken, må vi vurdere på nytt

foto