- Det vi har fått til på tre uker, tar vanligvis flere år

foto