- De som stjeler har ingen skrupler. De kan slå til, selv om det er folk rundt dem

foto