Meldinger om raketter etter biler og sprengte postkasser